Đảng bộ huyện Bắc Mê tăng cường xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)

Thứ Sáu, 08/09/2017, 10:42 (GMT+7)

BHG - Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Bắc Mê đón nhận, đồng tình và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện. Từ đầu năm 2017 đến nay, các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã triển khai thực hiện Bộ công cụ đánh giá cán bộ đảng viên theo đúng hướng dẫn của Tỉnh ủy và tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, giám sát (KTGS) đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, qua đó kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng.		Ảnh: C.T.V
Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng. Ảnh: C.T.V

Ngay sau khi có kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê đã chỉ đạo Ban tổ chức, UBKT Huyện ủy nhanh chóng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và ban hành Công văn hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện đánh giá theo Bộ công cụ đảm bảo sát với từng đảng viên. Kết quả, tại hội nghị trực tuyến do Huyện ủy tổ chức đã có 636 cán bộ, đảng viên tham dự; sau đó, 100% cán bộ, đảng viên trong toàn huyện được phổ biến quán triệt lồng ghép với chương trình sinh hoạt chi bộ tháng 5/2017. Bộ công cụ được triển khai đánh giá dựa trên 27 biểu hiện suy thoái.

Song song với đó, một trong những nội dung quan trọng đó là công tác KTGS đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBKT các cấp của huyện kiểm tra 15 tổ chức Đảng; giám sát 27 tổ chức cơ sở Đảng và 322 lượt đảng viên; trong đó, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức cơ sở Đảng; xóa tên một đảng viên dự bị vi phạm Điều lệ Đảng và đề nghị UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên. Qua nội dung KTGS việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, những điều đảng viên không được làm,... đã giúp các tổ chức Đảng, đảng viên phát huy những ưu điểm, sửa chữa, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cùng với công tác tuyên truyền, quán triệt, Huyện uỷ chủ động thành lập tổ công tác thường xuyên giám sát việc quán triệt, học tập Nghị quyết T.Ư 4 cũng như việc khắc phục những tồn tại, hạn chế của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên sau khi kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của huyện.

Qua trao đổi, đồng chí Nguyễn Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bắc Mê cho biết: Mục tiêu cho cả nhiệm kỳ 2015-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX đề ra cho công tác KTGS là: Tăng từ 10-20% số lượng các cuộc KTGS của cấp ủy, UBKT các cấp, xử lý đạt 100% số vụ được phát hiện khi tiến hành kiểm tra. Quá trình thực hiện nhiệm vụ KTGS phải xác định rõ đối tượng, nội dung, có trọng tâm, trọng điểm, phương pháp thực hiện phải theo nguyên tắc dân chủ, minh bạch, công khai, khơi dậy tinh thần tự giác của tổ chức Đảng và đảng viên, phát huy vai trò xây dựng Đảng của quần chúng. Ngoài ra, đặc biệt quan tâm đến việc tự phê bình và người phê bình cần có thời gian gạn lọc đúng sai, không “chụp mũ”, xúi bẩy, kích động, tạo dư luận xấu nhằm “tẩy chay” đồng chí mình. Cũng không thể chấp nhận việc phê bình và tự phê bình theo lối vin vào khuyết điểm nào đó rồi thổi phồng, bóp méo, gây ảnh hưởng xấu cho tổ chức, gieo mối hoài nghi trong quần chúng, gây bè kết cánh nhằm chia rẽ hàng ngũ...

Có thể thấy, công tác KTGS của Đảng bộ huyện Bắc Mê đã giúp cơ sở Đảng đánh giá đúng tình hình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt, nhất là những nơi có vấn đề nổi cộm; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn ngừa các biểu hiện sai phạm đối với tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên; góp phần tích cực vào việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ Đảng.

Văn Quân

.