Chuyển biến tích cực trong công tác luân chuyển cán bộ ở Xín Mần

Thứ Sáu, 04/08/2017, 18:10 (GMT+7)

BHG - Thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức (CB, CCVC) nhằm phát huy đúng năng lực và nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, nhất là chú trọng cán bộ trẻ nắm giữ các chức vụ chủ chốt ở các xã, thị trấn - Đây là một trong 2 khâu đột phá được Đảng bộ huyện Xín Mần quyết tâm thực hiện ngay đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến nay, hầu hết các CB, CCVC được luân chuyển, điều động đã và đang phát huy được những lợi thế tích cực trong công tác điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương.

Công tác luân chuyển cán bộ nhìn từ xã Nấm Dẩn

Từng giữ chức vụ Bí thư Đoàn xã, Phó Chủ tịch UBND xã và giờ là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Nấm Dẩn, đồng chí Cháng Văn Kinh (sinh 1985) đã không ngừng nỗ lực phấn đấu trong từng cương vị chức vụ của mình. Trên cương vị là Chủ tịch UBND xã, đồng chí Kinh đã khẳng định được năng lực cũng như phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị vững vàng trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng và phát triển KT - XH ở địa phương. Qua từng năm công tác, đồng chí đã chỉ đạo CB, CCVC xã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, trọng tâm. Tổ chức triển khai và nhân rộng nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả. Chỉ đạo nhân dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng và triển khai nhiều chính sách hợp lý để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Đặc biệt, từ khi là Chủ tịch UBND xã, đồng chí Kinh cùng với tập thể BTV, BCH Đảng bộ xã tập trung lãnh chỉ đạo toàn thể nhân dân đẩy mạnh thực hiện tốt các tiêu chí về chương trình xây dựng NTM, nhất là huy động sức mạnh của nhân dân trong công tác làm đường đại đoàn kết vào các thôn đang còn gặp nhiều khó khăn. Nhờ phát huy tốt tinh thần đoàn kết thống nhất từ xã đến nhân dân và thực hiện tốt các chủ trương từ cấp trên đến cơ sở, từ năm 2014 đến nay, xã Nấm Dẩn đã có nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển KT – XH: Tổng đàn gia súc toàn xã hiện có 8.193 con, tăng hơn 1 nghìn con so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, nhiều mô hình phát triển kinh tế được triển khai và nhân rộng như: Mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại, các mô hình trâu, bò, ong... Bên cạnh đó, công tác thực hiện xã hội hóa được đẩy mạnh, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM được triển khai đồng bộ đến 12/12 thôn và nhận được sự đồng lòng đồng thuận của nhân dân. Nấm Dẩn là một trong những xã huy động tốt nhất về công tác đại đoàn kết của huyện Xín Mần. Tính đến thời điểm này, xã đã hòa thành 9/19 tiêu chí cơ bản về xây dựng NTM. Các lĩnh vực y tế, giáo dục cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, Nấm Dẩn luôn là xã đi đầu trong việc thực hiện Đề án đưa văn hóa truyền thống vào trường học trong những năm qua.

Nhân dân xã Nấm Dẩn làm đường đại đoàn kết
Nhân dân xã Nấm Dẩn làm đường đại đoàn kết

Đồng chí Đào Xuân Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Nấm Dẩn cho biết: Đồng chí Cháng Văn Kinh là một cán bộ trẻ, trên cương vị là Chủ tịch UBND xã, đồng chí luôn không ngừng học tập và phấn đấu. Trong suốt thời gian lãnh đạo xã, đồng chí đã mạnh dạn đề xuất với BTV, BCH Đảng ủy xã về các mục tiêu, phát triển. Phát huy được sức trẻ, nhiệt huyết trong công việc, từ đó hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hiện tại, toàn xã số cán bộ trẻ dưới 35 tuổi chiếm 70%, sau khi được bố trí tại các vị trí đảm nhiệm các cán bộ trẻ đã phát huy tốt năng lực, nhanh nhạy trong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công vụ và đóng góp rất lớn trong việc phát triển của xã.

Hiệu quả từ khâu đột phá

Trước yêu cầu của đổi mới, Nghị quyết Đảng bộ huyện Xín Mần đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, lấy cải cách hành chính làm khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng công vụ trên địa bàn. Sau khi xây dựng các kế hoạch, BTV Huyện ủy đã xem xét năng lực, trình độ và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CB, CCVC. Bên cạnh đó, chú trọng vào công tác đào tạo nguồn cán bộ trẻ, những cán bộ trẻ được phân công các chức vụ chủ chốt ở các xã, thị trấn đều được xem xét, đánh giá năng lực một cách nghiêm túc, minh bạch và đúng quy trình. Ngoài ra, BTV Huyện ủy cũng tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực, tư tưởng chính trị cũng như chuyên môn nghiệp vụ cho CB, CCVC trên địa bàn.

Năm 2016 và 7 tháng đầu năm 2017, huyện Xín Mần đã thực hiện luân chuyển 22 CCVC theo Nghị định 158/NĐ-CP; tiến hành điều động, luân chuyển 93 CCVC tại các xã, thị trấn, cơ sở trường học phù hợp với năng lực và chuyên môn. Thông qua công tác luân chuyển, chất lượng của cán bộ được nâng lên rõ rệt. Hoạt động ở cơ sở được nâng cao và hiệu quả hơn. Đặc biệt là trong công tác cải cách hành chính được thực hiện hiệu quả. Những CB, CCVC được luân chuyển, nhất là các cán bộ trẻ, đã phát huy được sức trẻ và tính nhạy bén trong ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc, từ đó nâng cao được chất lượng công vụ.

Đồng chí Hoàng Thị Phương, Trưởng phòng Nội vụ huyện Xín Mần cho biết: Trước Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ tiến hành rà soát các CB, CCVC tại các xã, thị trấn và phòng, ban chuyên môn. Những đồng chí không đủ tiêu chuẩn về bằng cấp, năng lực, sức khỏe được bố trí vào những công việc phù hợp hơn. Đồng thời, điều động, luân chuyển những người có năng lực đảm nhiệm các chức vụ quan trọng ở các xã, thị trấn, các phòng, ban chuyên môn. Hiện tại, số cán bộ trẻ đang công tác tại các xã, thị trấn trên địa bàn chiếm hơn 70%. Mặc dù, còn hạn chế về kinh nghiệm, nhưng bước đầu những CB, CCVC này đã phát huy được năng lực của mình, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc chuyên môn.

Bài, ảnh: Văn Long

.