Mèo Vạc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

Thứ Sáu, 14/07/2017, 18:14 (GMT+7)

BHG - Với việc xác định rõ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng; thời gian qua, Đảng bộ huyện Mèo Vạc coi đây là khâu “then chốt” trong xây dựng Đảng. Đồng thời, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, góp phần đưa các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện sớm về đích.

Thông qua công tác KTGS đã giúp huyện Mèo Vạc xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH. Trong ảnh:  Người dân xã Pải Lủng chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa.
Thông qua công tác KTGS đã giúp huyện Mèo Vạc xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH. Trong ảnh: Người dân xã Pải Lủng chú trọng phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa.

Qua tìm hiểu, Đảng bộ huyện Mèo Vạc hiện có 62 Chi, Đảng bộ trực thuộc, 304 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với trên 3.600 đảng viên. Những năm qua, Huyện ủy Mèo Vạc thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo, quán triệt đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quy định, hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh về công tác KTGS và kỷ luật Đảng đến các Chi, Đảng bộ trực thuộc; bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ cho cấp uỷ cơ sở và cán bộ làm công tác kiểm tra. Các cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành các cuộc KTGS đối với tổ chức Đảng, đảng viên trong Đảng bộ huyện; tập trung vào các nội dung: kiểm tra việc lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các khâu đột phá, chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ; tập trung chỉ đạo tiến hành xác minh làm rõ, kịp thời giải quyết các đơn thư phản ánh; tăng cường giám sát đối với cấp uỷ viên, người đứng đầu cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện “nói đi đôi với làm” theo Chỉ thị 03 của BTV Tỉnh uỷ; xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của Đảng đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm...

Đồng chí Ma Văn Nhân, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Mèo Vạc, cho biết: “Với việc phân công các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ huyện phụ trách các Chi, Đảng bộ, phụ trách thôn, tổ dân phố tăng cường công tác KTGS gắn với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; phân công các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy tham gia làm Trưởng đoàn các cuộc kiểm tra của cấp ủy đã từng bước nâng cao chất lượng công tác KTGS và tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cấp ủy các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng”. Tuy nhiên trên thực tế, hoạt động KTGS ở một số Đảng uỷ và UBKT Đảng uỷ cơ sở còn yếu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ còn hạn chế, chưa nắm vững các quy định, hướng dẫn thực hiện công tác KTGS của Đảng; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn ở một số ít tổ chức Đảng. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS từ đầu năm chưa sát với tình hình thực tế ở Đảng bộ nên khi thực hiện vẫn phải điều chỉnh một số nội dung và đối tượng KTGS; sự phối hợp giữa các ngành thanh tra, kiểm tra, điều tra chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Điều đó cho thấy một số cấp uỷ cơ sở chưa thực sự quan tâm trong việc lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS theo điều lệ Đảng; tư tưởng ỷ lại, né tránh, ngại va chạm chậm khắc phục.

Để nâng cao chất lượng công tác KTGS, huyện Mèo Vạc đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Theo đó, Huyện ủy Mèo Vạc đã chỉ đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện uỷ đăng ký, đề xuất nội dung KTGS của cấp uỷ trong năm 2017, giao cho UBKT Huyện uỷ tổng hợp tham mưu BTV Huyện uỷ xây dựng kế hoạch thực hiện. Đây được xem là một trong những điểm mới ở địa phương, bởi những năm trước đây chủ yếu các Ban tự đề xuất nội dung tham mưu BTV Huyện uỷ tiến hành kiểm tra, không nằm trong chương trình, kế hoạch KTGS của cấp uỷ. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ cơ sở; UBKT Huyện uỷ đẩy mạnh thực hiện KTGS vượt cấp, hướng dẫn Đảng uỷ cơ sở tổ chức thực hiện từng cuộc KTGS theo hình thức “cầm tay chỉ việc”; đẩy mạnh giám sát đối với cấp uỷ viên, người đứng đầu cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện “nói đi đôi với làm” gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Bài, ảnh: KIM TIẾN

.