Hoàng Su Phì quan tâm phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

Thứ Sáu, 07/07/2017, 17:49 (GMT+7)

BHG - Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số (DTTS), nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở và đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Phần lớn quần chúng ưu tú người DTTS sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng đã phát huy được năng lực, góp phần phát triển KT-XH, nâng cao đời sống về mọi mặt cho người dân.

Đảng bộ huyện hiện có 74 tổ chức cơ sở Đảng (28 Đảng bộ và 46 Chi bộ cơ sở) với 5.487 đảng viên, trong đó tỷ lệ đảng viên là đồng bào DTTS chiếm trên 60%. Đây là những hạt nhân ở thôn, bản về thực hiện các chỉ thị, nghị quyết ở cơ sở. Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, BTV Huyện ủy có Nghị quyết về tăng cường công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong thanh niên nông thôn, DTTS. Từ đó, giao chỉ tiêu tạo nguồn, yêu cầu các cơ sở Đảng rà soát các đối tượng, phân công đảng viên, cấp ủy viên phụ trách quần chúng và phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể phát hiện, giới thiệu các quần chúng tiêu biểu để bồi dưỡng; tất cả các Chi, Đảng bộ trực thuộc đều lấy việc kết nạp đảng viên làm tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng hàng năm; Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng ngay tại trung tâm các xã để tạo nguồn phát triển đảng viên.

Chi bộ thôn Hạ A, xã Sán Sả Hồ quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến với đảng viên.
Chi bộ thôn Hạ A, xã Sán Sả Hồ quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến với đảng viên.

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã Sán Sả Hồ xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên, trong đó chú trọng đến nội dung công tác phát triển đảng viên trong đồng bào DTTS. Đồng chí Phan Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Là địa phương có tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm trên 90% dân số, trước đây công tác phát triển đảng viên ở xã gặp khá nhiều khó khăn. Để tạo nguồn phát triển đảng viên, Đảng bộ đã phân công đảng viên có kinh nghiệm, uy tín để giúp đỡ quần chúng ưu tú trong quá trình phấn đấu, rèn luyện. Đồng thời, triển các khai phong trào thi đua nhằm phát hiện những quần chúng tiêu biểu, ưu tú để có hướng rèn luyện, bồi dưỡng phù hợp... Nhờ đó, hàng năm xã kết nạp mới từ 5 - 8 đảng viên mới, riêng trong 5 tháng đầu năm, Đảng bộ kết nạp 9 đảng viên mới, trong đó 100% đảng viên là người DTTS. Không chỉ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đảng viên người DTTS luôn tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng KHKT vào sản xuất kinh doanh; vận động đồng bào DTTS bài trừ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa... Từ đó, việc tuyên truyền, vận động bà con chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển KT-XH dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, cũng như ở các vùng có đông đồng bào DTTS, hiện nay, tình hình công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện gặp không ít khó khăn. Trong đó, việc tạo nguồn kết nạp Đảng ngày càng ít, do người trong độ tuổi đi làm ăn xa ngày càng nhiều; có trường hợp sau khi kết nạp vào Đảng, rời nơi cư trú đi làm ăn xa, nên không tham gia sinh hoạt, bỏ sinh hoạt; một số tổ chức, đoàn thể chưa phát huy được vai trò, hoạt động còn hạn chế...

Về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Duy Thập, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Để khắc phục tình trạng đó, BTV Huyện ủy tập trung chỉ đạo các Chi, Đảng bộ cơ sở có kế hoạch triển khai thực hiện, xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm gắn với nhiệm vụ chính trị; mỗi Chi, Đảng bộ đều có những cách làm sáng tạo, phù hợp với địa phương để thu hút quần chúng ưu tú vào Đảng. Tuy nhiên, trong công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ huyện luôn xác định phải chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Tính đến hết tháng 5.2017, toàn huyện kết nạp được 86 đảng viên, trong đó có 43 đảng viên là người DTTS. Chất lượng đảng viên mới được nâng lên cả về trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; nhiều đảng viên là người DTTS đã và đang giữ vị trí chủ chốt của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của xã, thôn. Đó là cơ sở để từng bước tăng cường sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN ở địa phương.

TIẾN LÂM

.