Đảng bộ thị trấn Yên Bình gắn công tác xây dựng Đảng với 3 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu "đột phá"

Thứ Ba, 07/03/2017, 07:35 (GMT+7)

BHG- Đảng bộ thị trấn Yên Bình (Quang Bình) có tổng số 494 đảng viên, sinh hoạt ở 16 chi bộ; trong năm qua, Đảng bộ thị trấn không ngừng tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), vì vậy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, TCCSĐ và đảng viên được nâng lên rõ rệt, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực.

Chuyển biến rõ nét nhất trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đó là việc triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên, chỉ đạo triển khai thực hiện phương án hợp nhất các chức danh thôn, tổ dân phố và các chức danh bán chuyên trách thị trấn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm và đạt được những kết quả quan trọng, cử 5 cán bộ đi học sơ cấp lý luận, 7 cán bộ đi học lớp Trung cấp lý luận. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tập huấn cho 80/86 cán bộ thôn, tổ dân phố và cán bộ bán chuyên trách thị trấn sau khi hợp nhất các chức danh. Tổ chức sinh hoạt mẫu luân phiên đối với chi bộ thôn, tổ dân phố, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên. Để có cơ sở trong việc lãnh, chỉ đạo, trong năm BTV Đảng ủy đã ban hành 163 văn bản các loại nhằm cụ thể hóa và triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết của BCH Đảng bộ thị trấn về các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ.

Cùng với đó, Đảng bộ thị trấn lãnh, chỉ đạo tăng cường thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; kịp thời ngăn ngừa, hạn chế khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kết quả trong năm 2016 đã kiểm tra, giám sát được 2 chi bộ, nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ về phát triển KT – XH, AN-QP; tham mưu cho BTV kiểm tra 11/11 chi bộ thôn, tổ dân phố trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...

Trao đổi với phóng viên về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Hoàng Việt Chông, Bí thư Đảng bộ thị trấn cho biết:... Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ba chương trình trọng tâm và hai khâu đột phá đó là: Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ và hệ thống chính trị; Chương trình phát triển đô thị, xây dựng Nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển Thương mại, dịch vụ, du lịch. Chương trình này trong năm đã xây dựng được Nhà văn hóa tổ dân phố số 4, 100% bằng nguồn vốn xã hội hóa; chủ động thực hiện việc chỉnh trang đô thị tại các tổ dân phố trung tâm; phong trào xây dựng Nông thôn mới được triển khai thực hiện có hiệu quả tại các thôn như làm đường bê - tông nông thôn tại thôn Hạ Sơn, vận động nhân dân hiến đất mở rộng các đường liên xóm được 1.190 m2 đất; huy động được 1.302 ngày công lao động; quy hoạch lại các vị trí bán hàng tại chợ trung tâm thị trấn, khu trông giữ xe, mở cửa phụ... để tư thương thuận lợi trong việc buôn bán, kinh doanh; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn qua đó tạo động lực để phát triển ngành dịch vụ, du lịch. Chương trình sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hoá, Đảng bộ đã chỉ đạo UBND thị trấn phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện rà soát, xác định các loại cây trồng thế mạnh, phù hợp với cơ cấu chung của huyện để xây dựng kế hoạch thực hiện tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất hàng hóa với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; tập trung triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, giá trị kinh tế cao. Tiến hành khoanh vùng sản xuất và triển khai các chương trình hỗ trợ trồng mới 40 ha chè và cam; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất lúa hàng hóa; triển khai cho nhân dân vay các loại phân bón từ chương trình đầu tư có thu hồi với tổng kinh phí 232.659.500 đồng; thành lập Tổ sản xuất rau, hoa tại tổ dân phố số 4... Trong 2 khâu đột phá, Đảng bộ đã chọn thứ nhất là đột phá khai thác nuôi trồng thủy sản và du lịch. Tạo điều kiện thuận lợi để tổ dịch vụ nuôi trồng thủy sản thuộc khu vực lòng hồ Thủy điện Sông Chừng quản lý, khai thác và đánh bắt thủy sản; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện xây dựng hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn thuộc khu du lịch sinh thái lòng hồ Thủy điện Sông Chừng; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút đầu tư mở rộng các cơ sở lưu trú, hệ thống nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn. Đột phá thứ 2 là trồng hoa, rau sạch chuyên canh hàng hóa. Với mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, sản phẩm nông nghiệp trở thành hàng hóa, hình thành vùng sản xuất rau sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thị trấn đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện xây dựng khu nhà lưới để trồng rau, trồng hoa tại tổ dân phố số 4 với 12 hộ tham gia, diện tích khu nhà lưới là 1.170 m2, khu nhà màng 2.433 m2. Đến nay, Tổ sản xuất rau, hoa đã đi vào hoạt động, vận hành, quản lý, sử dụng khu nhà lưới, đã có sản phẩm cung ứng ra thị trường và đạt được hiệu quả thiết thực...

Có thể nói, với sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mục tiêu phát triển KT – XH, Đảng bộ thị trấn Yên Bình sẽ tiếp tục có những bước chuyển biến tích cực hơn nữa, góp phần xây dựng thị trấn Yên Bình – Trung tâm huyện lỵ Quang Bình trở thành một huyện động lực của tỉnh trong những năm thiếp theo...

Hiến Chương

.