123
Đảng trong cuộc sống hôm nay - Báo Hà Giang điện tử
Đảng trong cuộc sống hôm nay
Đảng trong cuộc sống hôm nay
.
14:15 | 04/01/2017

LTS: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9, khóa XVI về việc đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, những điển hình trong tổ chức Đảng và đảng viên, đặc biệt là những điển hình trong lãnh đạo tổ chức thực hiện và trực tiếp thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…; Báo Hà Giang Điện tử mở Chuyên mục "Đảng trong cuộc sống hôm nay". Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc!

.
.
.
 • Đảng bộ thị trấn Vị Xuyên tăng cường phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống Đảng bộ thị trấn Vị Xuyên tăng cường phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống
  15:11 | 23/02/2018

  BHG - Thực hiện việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ thị trấn Vị Xuyên (Vị Xuyên) đã triển khai bằng những cách làm cụ thể, thiết thực đến từng chi bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần giáo dục và nâng cao đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân; ngăn chặn kịp thời, hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trong nội bộ.

  .
 • Giữ niềm tin tuyệt đối trong nhân dân Giữ niềm tin tuyệt đối trong nhân dân
  11:14 | 19/02/2018

  Xuân 2018 - Thời gian qua, với việc đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng bộ huyện Đồng Văn không ngừng xây dựng hệ thống cơ sở chính trị trong sạch, vững mạnh và nâng cao vai trò "hạt nhân" lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Với tinh thần quyết tâm, đồng lòng vượt khó, Đảng bộ huyện đã lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch, tạo dựng niềm tin tuyệt đối trong nhân dân.

  .
 • Tăng cường kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh Tăng cường kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
  16:55 | 13/02/2018

  Xuân 2018 - Trong năm qua, Đảng bộ tỉnh đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp và tập trung thực hiện hai khâu đột phá, đó là: Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII), với những giải pháp cụ thể, tập trung xây dựng và ban hành Bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

  .
 • Sinh hoạt Chi bộ điểm luân phiên ở Đảng bộ Vị Xuyên Sinh hoạt Chi bộ điểm luân phiên ở Đảng bộ Vị Xuyên
  08:20 | 12/02/2018

  Xuân 2018 - Nhằm khắc phục những hạn chế trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, đồng thời giúp cho các Chi uỷ chi bộ cơ sở cũng như Đảng uỷ cơ sở nắm chắc trình tự các bước trong tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ, có tính hệ thống, bảo đảm cho việc nâng cao chất lượng chi bộ cũng như phát huy được vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; trên cơ sở định hướng chung của Bô khung trình tự của Trung ương, của Tỉnh ủy về tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Xuyên đã xây dựng mô hình tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm luân phiên.

  .
 • Khẳng định vai trò "hạt nhân" lãnh đạo ở các Đảng ủy cơ cở Khẳng định vai trò
  09:42 | 09/02/2018

  Xuân 2018 - Năm 2017 đánh dấu bước "đột phá" trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ huyện Mèo Vạc. Cùng với việc ban hành Nghị quyết số 16 về "Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động của BTV Đảng ủy cơ sở, giai đoạn 2017 – 2020", BTV Huyện ủy Mèo Vạc đã xây dựng kế hoạch dự họp, chấm điểm BTV Đảng ủy cơ sở; kết quả chấm điểm làm căn cứ để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cuối năm. Đây là một trong những cách làm mới, góp phần phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở các Đảng ủy cơ sở.

  .
 • Đảng bộ xã Xuân Giang, nâng cao vai trò của hệ thống chính trị phục vụ nhân dân Đảng bộ xã Xuân Giang, nâng cao vai trò của hệ thống chính trị phục vụ nhân dân
  08:52 | 02/02/2018

  BHG - Thời gian qua, Đảng bộ xã Xuân Giang (Quang Bình) luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nhằm xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh, bộ máy chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả.

  .
 • Quyết liệt và sáng tạo trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay Quyết liệt và sáng tạo trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay
  08:27 | 02/02/2018

  BHG - Với mục tiêu kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, tiên phong, gương mẫu, là cán bộ của dân, vì nhân dân; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thực sự là luồng "sinh khí mới" trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

  .
 • Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức
  08:25 | 02/02/2018

  BHG - Những thắng lợi giành được trong 88 năm qua kể từ khi có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước tiến lên phía trước, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

  .
 • Bùi Xuân Hà, Trưởng thôn tận tụy, vì dân Bùi Xuân Hà, Trưởng thôn tận tụy, vì dân
  08:14 | 02/02/2018

  BHG - Được bà con tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng thôn Kem, xã Tiên Yên (Quang Bình) từ năm 2011, anh Bùi Xuân Hà luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tiên phong trong các phong trào và luôn hỗ trợ, giúp đỡ người dân phát triển các mô hình kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

  .
 • Nêu cao vai trò lãnh đạo phát triển KT-XH của Đảng bộ huyện Đồng Văn Nêu cao vai trò lãnh đạo phát triển KT-XH của Đảng bộ huyện Đồng Văn
  08:27 | 26/01/2018

  BHG - Huyện vùng cao Đồng Văn còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ huyện đã lãnh, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển KT-XH và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo sự chuyển biến tích cực, từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Đồng Văn có 19 xã, thị trấn với những điều kiện về địa hình, khí hậu khá phức tạp. Xác định rõ nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, phát triển KT-XH là trọng tâm, thời gian qua, Đảng bộ huyện đã lãnh, chỉ đạo, tạo bước đột phá trên các lĩnh vực, trọng tâm là đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế.

  .
 • Hiệu quả mô hình Chấm điểm chất lượng cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Hiệu quả mô hình Chấm điểm chất lượng cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở
  08:35 | 26/01/2018

  BHG - Nhận thấy chất lượng các cuộc họp Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ cơ sở chưa cao, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Đồng Văn đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 128 – KH/HU ngày 15.9.2017, về việc dự và chấm điểm; nâng cao chất lượng thực tế các cuộc họp tại cơ sở. Đây là mô hình chấm điểm đầu tiên được triển khai trong tỉnh, bước đầu cho kết quả tốt và được đánh giá cao.

  .
 • Đảng bộ xã Kim Thạch: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị Đảng bộ xã Kim Thạch: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
  08:31 | 26/01/2018

  BHG - Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ xã Kim Thạch (Vị Xuyên) xác định là nhiệm vụ then chốt, là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT – XH, QP – AN trên địa bàn. Năm 2017, Đảng bộ đã tập trung lãnh, chỉ đạo các chi bộ đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt Đảng và phát triển đảng viên mới; triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nâng cao nhận thức cho đảng viên để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

  .
 • Đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ xã Bạch Đích Đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ xã Bạch Đích
  08:29 | 26/01/2018

  BHG - Năm 2018, Đảng bộ xã Bạch Đích (Yên Minh) tiếp tục xác định mục tiêu tập trung triển khai 5 chương trình trọng tâm và 25 chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết đã ban hành. Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu: Phát triển văn hóa, KT - XH, QP – AN; Đảng bộ xã đã đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị.

  .
 • Quang Bình phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quang Bình phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
  08:25 | 26/01/2018

  BHG - Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội (NQĐH) được cấp ủy các cấp ở Quang Bình cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, sát thực và khả thi. Trong đó, đặc biệt chú trọng khắc phục những, hạn chế ở cơ sở, lĩnh vực, tạo dấu ấn tích cực về thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu nhiệm kỳ.

  .
 • Hiệu quả từ cách làm "Mỗi đảng viên một mô hình kinh tế" ở Thài Phìn Tủng Hiệu quả từ cách làm
  07:49 | 18/01/2018

  BHG - Nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng gắn với việc thực hiện "Nói đi đôi với làm" đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, Đảng bộ xã Thài Phìn Tủng (Đồng Văn) đã triển khai thực hiện có hiệu quả Mô hình "Mỗi đảng viên một mô hình kinh tế". Từ đó, phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu của đảng viên trong phát triển kinh tế trên địa bàn xã, tạo sự lan tỏa lớn trong các tầng lớp nhân dân, từng bước đưa kinh tế xã phát triển bền vững.

  .
 • Đảng bộ xã Bằng Lang thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát
  07:40 | 18/01/2018

  BHG - Đảng bộ xã Bằng Lang (Quang Bình) có 527 đảng viên, sinh hoạt ở 17 chi bộ. Những năm qua, Đảng bộ xã luôn xác định kiểm tra, giám sát (KTGS) là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Bởi vậy, trong các cuộc họp, Đảng bộ luôn nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về KTGS, xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn khóa, hàng năm và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các cuộc KTGS.

  .
 • Đảng bộ huyện Vị Xuyên: Nâng cao ý thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên phục vụ nhân dân Đảng bộ huyện Vị Xuyên: Nâng cao ý thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên phục vụ nhân dân
  07:39 | 18/01/2018

  BHG - Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ rõ những biểu hiện suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên (CBĐV) như: Xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu trách nhiệm... làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với tổ chức cơ sở Đảng và các cấp chính quyền. Khắc phục tình trạng như nghị quyết chỉ ra, BCH Đảng bộ huyện Vị Xuyên đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các ban, ngành, địa phương đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tăng cường "Nói đi đôi với làm", kịp thời chấn chỉnh tình trạng kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước chưa nghiêm trong một số cơ quan và một bộ phận CBĐV.

  .
 • Bắc Mê phát huy vai trò các cấp ủy Đảng trong xây dựng Nông thôn mới Bắc Mê phát huy vai trò các cấp ủy Đảng trong xây dựng Nông thôn mới
  08:35 | 12/01/2018

  BHG- Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (XDNTM), bộ mặt nông thôn huyện Bắc Mê đã có nhiều đổi thay, cơ sở hạ tầng xây dựng khang trang, sản xuất phát triển, đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên. Xác định XDNTM là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng coi trọng việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể...

  .
 • Chi bộ thôn Mác Hạ phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện Chi bộ thôn Mác Hạ phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện
  08:33 | 12/01/2018

  BHG - Những năm qua, Chi bộ thôn Mác Hạ, xã Tân Trịnh (Quang Bình) luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua phát triển KT - XH. Thôn Mác Hạ có 113 hộ, với gần 500 khẩu và Chi bộ thôn hiện có 25 đảng viên. Thời gian qua, Chi bộ thôn Mác Hạ luôn phát huy tinh thần dân chủ, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất; thường xuyên nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ vững mạnh.

  .
 • Vị Xuyên nâng cao hiệu quả hoạt động các chi bộ thôn, bản
  08:31 | 12/01/2018

  BHG - Huyện Vị Xuyên hiện có trên 250 chi bộ thôn, bản, tổ dân phố. Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", BTV Huyện ủy Vị Xuyên đã xây dựng, ban hành kế hoạch và chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện. Quá trình tổ chức thực hiện đã giúp nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ. Đồng thời, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

  .
 • Đồng Văn đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) Đồng Văn đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)
  08:29 | 12/01/2018

  BHG - Hiện, Đảng bộ huyện Đồng Văn có 68 tổ chức cơ sở Đảng, với trên 4.000 đảng viên. Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thời gian qua, Đảng bộ huyện đã không ngừng củng cố, kiện toàn về tổ chức, có những đổi mới, linh hoạt hơn trong công tác lãnh, chỉ đạo; qua đó, đã tạo được sự đồng thuận trong thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

  .
 • Chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong "học tập" và "làm theo" Bác ở Đảng bộ Hoàng Su Phì Chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong
  08:51 | 05/01/2018

  BHG - Năm qua, cùng với các địa phương trong tỉnh; Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đã, đang tích cực học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW, ngày 15.5.2016 (Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi cán bộ trong các cơ quan, đơn vị.

  .
 • Hai năm thực hiện xã, thôn điển hình phát triển kinh tế ở Quang Bình Hai năm thực hiện xã, thôn điển hình phát triển kinh tế ở Quang Bình
  08:49 | 05/01/2018

  BHG - Qua 2 năm thực hiện chủ trương của tỉnh về xây dựng "mỗi huyện một xã, mỗi xã một thôn, mỗi làng một sản phẩm điển hình phát triển kinh tế", huyện Quang Bình đã có cách làm sáng tạo và đạt được kết quả bước đầu đáng khích lệ. Thực hiện chủ trương trên, Ban Thường vụ Huyện ủy Quang Bình đã giao UBND huyện cụ thể hóa các nội dung trong kế hoạch của tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020, thực hiện 7 xã, 41 thôn điểm về phát triển kinh tế nông nghiệp.

  .
 • Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng
  08:49 | 05/01/2018

  BHG - Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TƯ, ngày 15.10.2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới", công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành kênh thông tin quan trọng, trực tiếp truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và phát triển của địa phương.

  .
 • Huyện Bắc Mê tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng Huyện Bắc Mê tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng
  08:47 | 05/01/2018

  BHG - Trong những năm qua, cùng với việc tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực cũng luôn được Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp trong huyện tập trung thực hiện bằng nhiều biện pháp. Việc cụ thể hóa chương trình, chỉ thị về tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong PCTN, lãng phí đã mang lại hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng vốn, ngân sách trong xây dựng cơ bản và tiết kiệm trong chi tiêu, tập trung vốn đầu tư cho phát triển KT - XH tại địa phương.

  .
 • MTTQ tỉnh tăng cường công tác đối ngoại nhân dân
  09:15 | 04/01/2018

  BHG - Đối ngoại nhân dân góp phần quan trọng tạo nên sự thành công của đối ngoại Nhà nước. Trong đó có những đóng góp thiết thực, hiệu quả của MTTQ tỉnh cũng như các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội trong việc vận động nhân dân hiểu về đường lối đối ngoại của Việt Nam.

  .
 • Ngọc Đường phấn đấu trở thành xã điển hình về phát triển kinh tế Ngọc Đường phấn đấu trở thành xã điển hình về phát triển kinh tế
  09:17 | 29/12/2017

  BHG - Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện "Mỗi huyện có xã, mỗi xã có một thôn điển hình về phát triển kinh tế giai đoạn 2017 - 2020", Đảng bộ thành phố Hà Giang đã chọn xã Ngọc Đường để triển khai thực hiện, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách xã, gắn với giao chỉ tiêu cho các phòng, ban chuyên môn thực hiện.

  .
 • Lời dạy của Bác soi đường chúng ta đi Lời dạy của Bác soi đường chúng ta đi
  14:53 | 30/12/2017

  BHG - Với mỗi người dân Việt Nam nói chung và nhân dân các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc nói riêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, là tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Lời dạy của Người như một "mệnh lệnh" trái tim, hiệu triệu mọi người cùng chung tay, góp sức, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng một Hà Giang đổi mới và phát triển.

  .
 • Mèo Vạc sau một năm thực hiện chuyển đổi diện tích trồng ngô sang trồng cỏ Mèo Vạc sau một năm thực hiện chuyển đổi diện tích trồng ngô sang trồng cỏ
  09:25 | 29/12/2017

  BHG - Nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc, nâng cao thu nhập cho người dân góp phần đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Mèo Vạc đã ban hành Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 20.4.2016 về việc chuyển đổi một phần diện tích trồng ngô sang trồng cỏ gắn với nuôi bò hàng hóa, giai đoạn 2016 – 2020. Ngay khi Nghị quyết ban hành, đã có sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là sự đồng lòng của người dân đã có những kết quả đáng khích lệ.

  .
 • Đảng bộ xã Nà Khương tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế Đảng bộ xã Nà Khương tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế
  09:23 | 29/12/2017

  BHG - Đảng bộ xã Nà Khương (Quang Bình) hiện có 245 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ. Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác xây dựng Đảng, phát triển KT – XH; Đảng bộ xã đã tập trung lãnh, chỉ đạo đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

  .
 • Quản Bạ chú trọng phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số Quản Bạ chú trọng phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số
  08:16 | 22/12/2017

  BHG - Phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; góp phần củng cố hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN. Thực hiện lời Bác căn dặn "Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng… đặc biệt đẩy mạnh việc phát triển Đảng vào các vùng xung yếu, các cơ sở còn ít đảng viên". Quản Bạ là huyện miền núi có nhiều thành phần dân tộc sinh sống, do vậy, nhiều năm qua BTV Huyện ủy luôn quan tâm đến công tác phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên là người DTTS.

  .
 • Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì: Lãnh, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì: Lãnh, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát
  08:14 | 22/12/2017

  BHG - Đảng bộ huyện Hoàng Su phì có 74 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 5.607 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết lần thứ XX của Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì và dành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Để đạt được những kết quả trên, Đảng bộ huyện chú trọng...

  .
 • Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ huyện Mèo Vạc Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ huyện Mèo Vạc
  08:12 | 22/12/2017

  BHG - Sau hơn 2 năm thực hiện khâu đột phá của BCH Đảng bộ huyện về "Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thi hành công vụ", chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ở Mèo Vạc đang có những chuyển biến rõ nét. Các cấp, ngành đã từng bước đổi mới công tác quản lý, điều hành; chủ động, sáng tạo và nâng cao hiệu quả công việc. Khâu đột phá trên được BCH Đảng bộ huyện ban hành nhằm kịp thời chấn chỉnh tình trạng kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước của một số cơ quan chưa nghiêm; tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của một số cán bộ, công chức, viên chức chậm chuyển biến; giải quyết hồ sơ công vụ còn chậm, dập khuôn, máy móc…

  .
 • Ngăn chặn, đẩy lùi "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ ở Đảng bộ xã Linh Hồ Ngăn chặn, đẩy lùi
  08:08 | 22/12/2017

  BHG - Phát huy những kết quả đạt được sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, năm 2017, Đảng bộ xã Linh Hồ (Vị Xuyên) tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với cách làm hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

  .
 • Lan tỏa phong trào "Dân vận khéo" ở Vị Xuyên Lan tỏa phong trào
  08:05 | 20/12/2017

  BHG - Những năm gần đây, phong trào "Dân vận khéo" trên địa bàn huyện Vị Xuyên có sức lan tỏa ngày càng sâu, rộng trên các lĩnh vực. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình với những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển KT – XH, xây dựng Nông thôn mới (XDNTM), đảm bảo QP – AN trên địa bàn. Huyện Vị Xuyên có 24 xã, thị trấn, 261 thôn, bản, tổ dân phố, với dân số hơn 10 vạn người; trong đó, dân tộc thiểu số chiếm trên 83%. Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận, BTV Huyện ủy Vị Xuyên đã ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể, xã, thị trấn đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực.

  .
 • Hoàng Su Phì qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp Hoàng Su Phì qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
  10:35 | 08/12/2017

  BHG - Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ và nhân dân huyện Hoàng Su Phì đã và đang phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN và xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

  .
 • Một đảng viên mẫu mực ở thôn Cốc Mui Một đảng viên mẫu mực ở thôn Cốc Mui
  08:11 | 06/12/2017

  BHG - Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ngán Chiên (Xín Mần) luôn đóng vai trò quan trọng trong các phong trào thi đua, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động của địa phương. Người có uy tín ở các thôn, bản đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân các dân tộc với chính quyền địa phương. Điển hình là ông Tải Đức Văn, một đảng viên gương mẫu cũng là người có uy tín ở thôn Cốc Mui, xã Ngán Chiên.

  .
 • Chi bộ thôn Yên Chung "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với những việc làm cụ thể Chi bộ thôn Yên Chung
  21:24 | 01/12/2017

  BHG - Thời gian qua, Chi bộ thôn Yên Chung, xã Tiên Yên (Quang Bình) luôn phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào thi đua lao động, sản xuất trên địa bàn. Bí thư Chi bộ Hoàng Văn Biên cho biết: Thôn Yên Chung hiện có 35 đảng viên, 109 hộ với gần 500 khẩu, chủ yếu đồng bào dân tộc Tày, Dao, Nùng…

  .
 • Tân Lập khắc sâu lời Bác dạy Tân Lập khắc sâu lời Bác dạy
  10:29 | 23/09/2014
  HGĐT - Nhiều người vẫn ví: Ngủ dậy muộn thì phí mất một ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời. Thế nhưng, có những chị ngoài 20 hay những bác tóc đã điểm hoa râm ở tuổi 40 mới bắt đầu đến trường, học những chữ đầu tiên trong Bảng chữ cái tiếng Việt. Dù khởi đầu sự học khi tuổi đã cao, khả năng tiếp thu kiến thức gặp nhiều hạn chế. Song, họ vẫn hào
  .
 • Hà Giang luôn ghi nhớ và thực hiện đúng lời Bác dạy Hà Giang luôn ghi nhớ và thực hiện đúng lời Bác dạy
  09:04 | 25/09/2014
  HGĐT- Tháng 9 mùa Thu lịch sử đã về, đem đến cho đất nước và mọi người dân Việt Nam tình cảm thiết tha, lòng biết ơn sâu nặng, thành kính đối với Bác Hồ kính yêu! Mùa Thu này cùng với niềm vui kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, sẽ là những cảm xúc dâng trào của dân tộc cùng đất nước kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh! Hòa chung cùng
  .
 • Quản Bạ tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang”
  09:00 | 25/09/2014
  HGĐT-Ngày 24.9, huyện Quản Bạ đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”. Dự Lễ phát động có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh.
  .
 • Đảng bộ xã Nghĩa Thuận thi đua làm theo lời Bác Đảng bộ xã Nghĩa Thuận thi đua làm theo lời Bác
  07:32 | 07/10/2014
  HGĐT- Những năm qua, Đảng bộ xã Nghĩa thuận (Quản Bạ) đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH cũng như công tác giữ gìn an ninh trật tự của địa phương
  .
 • Về nơi “thắp sáng” lời Bác dạy Về nơi “thắp sáng” lời Bác dạy
  17:24 | 21/10/2014
  HGĐT- Có một nơi, chỉ cách đây chưa đầy một tháng, giữa màn đêm tĩnh lặng của miền quê vẫn âm vang tiếng bi bô học chữ của những học sinh thuộc thế hệ... bố, mẹ. Cũng tại đây, sau thời gian nông nhàn, họ cùng nhau học cách tăng gia sản xuất. Không một ai có thể phủ nhận kiến thức bổ ích qua những buổi học ấy đã giúp họ nâng cao dân trí, tăng thu nhập cho gia đình... Nơi ấy,
  .
 • Phát động đợt thi đua cao điểm “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” và “8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang” Phát động đợt thi đua cao điểm “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” và “8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang”
  08:01 | 25/10/2014
  HGĐT - Bộ CHQS tỉnh vừa phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” và “8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22.12.1944 - 2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 2014); 68 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2
  .
 • Xã Vĩnh Phúc chú trọng chất lượng cây ăn quả Xã Vĩnh Phúc chú trọng chất lượng cây ăn quả
  17:05 | 19/11/2014
  HGĐT- Từ gốc bưởi Diễn sẽ cho thu hoạch hàng tạ quả... cam Vinh; những vườn nhãn gần chục năm tuổi được đốn thấp, tạo chồi mới để ghép cành, mang đến mùa nhãn chín muộn và thu rải vụ. Đây là cách làm sáng tạo của xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang), trong việc áp dụng phương pháp ghép cải tạo nhãn, bưởi nhằm nâng cao chất lượng cây ăn quả...
  .
 • Làm theo lời Bác, người dân xã Cán Tỷ tích cực tăng gia sản xuất để được ấm no Làm theo lời Bác, người dân xã Cán Tỷ tích cực tăng gia sản xuất để được ấm no
  07:20 | 02/12/2014
  HGĐT- Với trên 4.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Mông, tập quán sản xuất bao đời nay của người dân xã Cán Tỷ (Quản Bạ) vẫn là trồng ngô, lúa. Tuy nhiên, diện tích đất sản xuất ít, đặc biệt là 4 thôn vùng cao chủ yếu là đồi núi, cộng với trình độ dân trí thấp, tập quán canh tác lạc hậu dẫn đến tình trạng nghèo khó vẫn còn đeo bám. Thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Đồng bào phải
  .
 • “Lão kỹ sư gàn” và những chiếc máy tự chế “Lão kỹ sư gàn” và những chiếc máy tự chế
  07:32 | 04/12/2014
  HGĐT- Khó khăn lắm lão mới học hết chương trình lớp 9, vậy nhưng với người dân ở xã Pờ Ly Ngài (Hoàng Su Phì), lão xứng với cái danh “kỹ sư” vì ở nơi mây vờn đỉnh núi này, lão là người đầu tiên chế tạo nên những chiếc máy cày, bừa liên hợp, máy tuốt lúa... từ động cơ xe máy cũ. Lão là Phu Vần Khón.
  .
 • Đẹp mãi hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”
  09:38 | 06/12/2014
  Cách đây 25 năm, ngày 6.12.1989 Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng (khóa VI) ra Quyết định thành lập Hội CCB Việt Nam. Là tổ chức chính trị - xã hội, Hội CCB hướng vào mục đích: “Đoàn kết CCB, giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của
  .
.
.
.
.
.