Đưa nghị quyết vào cuộc sống
Đưa nghị quyết vào cuộc sống
.
07:52 | 04/02/2021

BHG - Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đặt ra mục tiêu: Tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết các dân tộc, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội; đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo tồn văn hóa, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân... Xây dựng Hà Giang là tỉnh phát triển về thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp đặc thù hàng hóa.

.
.
.
 • Tỉnh đoàn học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Tỉnh đoàn học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
  16:24 | 15/09/2021
  BHG - Chiều 15.9, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới 18 điểm cầu các huyện, thành đoàn và các đơn vị đoàn trực thuộc. Đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự, tham gia báo cáo viên tại hội nghị.
  .
 • Những nội dung cơ bản Nghị quyết 13 của BTV Tinh ủy về thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 Những nội dung cơ bản Nghị quyết 13 của BTV Tinh ủy về thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025
  10:02 | 31/08/2021
  BHG - Ngày 11 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 13 về thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết được ban hành nhằm cụ thể hóa các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội.
  .
 • Những nội dung cốt lõi của Nghị quyết 12 về phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Những nội dung cốt lõi của Nghị quyết 12 về phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
  14:43 | 17/08/2021
  BHG - Ngày 11.8, Ban chấp hành đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 12 về phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết được ban hành nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế, huy động các nguồn lực phát triển thương mại.
  .
 • Hoàng Su Phì cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động Hoàng Su Phì cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động
  16:14 | 12/08/2021
  BHG - Kế thừa những thành quả đáng tự hào trong nhiệm kỳ trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hoàng Su Phì bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với niềm tin, phấn khởi và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Với việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng thành mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, ngay từ đầu năm 2021, không khí thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã diễn ra rất sôi nổi trên địa bàn.
  .
 • Những nội dung cơ bản của Nghị quyết 11 BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Những nội dung cơ bản của Nghị quyết 11 BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch
  15:38 | 11/08/2021
  BHG - Ngày 2 tháng 8, Ban chấp hành đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11 về phát triển du lịch Hà Giang giai đoạn 2021 – 2025. Nghị quyết được ban hành nhằm phát triển du lịch Hà Giang đến năm 2025 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh...
  .
 • Mèo Vạc đổi mới cách truyền đạt nghị quyết Mèo Vạc đổi mới cách truyền đạt nghị quyết
  14:11 | 11/08/2021
  BHG - Với quyết tâm đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; biến những tư tưởng, quan điểm, chủ trương lớn của Đảng thành hiện thực, các cấp ủy, tổ chức Đảng ở Mèo Vạc đang nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc đổi mới cách thức truyền đạt nghị quyết.
  .
 • Linh hoạt, sáng tạo đưa nghị quyết vào cuộc sống Linh hoạt, sáng tạo đưa nghị quyết vào cuộc sống
  10:38 | 21/07/2021
  BHG - Linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế, giao trách nhiệm cho tổ công tác, người đứng đầu các chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT – XH… Đó là cách làm hiệu quả mà Đảng bộ huyện Vị Xuyên thực hiện để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
  .
 • Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới
  11:06 | 17/06/2021
  Đây là chủ đề Hội thảo khoa học cấp quốc gia được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức sáng 16/6 theo hình thức trực tuyến với 40 điểm cầu trên cả nước.
  .
 • Cập nhật những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác xây dựng Đảng vào giảng dạy tại trường Chính trị tỉnh Hà Giang Cập nhật những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác xây dựng Đảng vào giảng dạy tại trường Chính trị tỉnh Hà Giang
  10:38 | 10/06/2021
  BHG - Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng. So với Đại hội XII, công tác xây dựng Đảng không chỉ được đề cập trong Báo cáo chính trị Đại hội XIII, mà còn có Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
  .
 • Đồng thuận đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Đồng thuận đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
  10:13 | 16/04/2021
  BHG - Với quyết tâm nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mới ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cấp, ngành đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương, đơn vị. Qua đó, khích lệ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân.
  .
 • Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
  14:29 | 15/04/2021
  Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng đề ra ba đột phá chiến lược phù hợp với giai đoạn mới, trong đó đột phá chiến lược thứ nhất là: "Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ðổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả.
  .
 • Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Tư tưởng đoàn kết của Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
  09:18 | 01/04/2021
  BHG - Bài học lớn nhất mà lịch sử dựng nước và đấu tranh chống kẻ thù xâm lược của dân tộc ta để giữ vững nền độc lập đó là đoàn kết dân tộc. Khi tìm ra được con đường cách mạng, với tư duy "dân là gốc", Hồ Chí Minh nhận thấy: "Bây giờ phải kêu gọi được mọi người, làm cho ai cũng hiểu cách mạng để làm gì, để cùng nhau thống nhất mục tiêu, ý chí và hành động, có như vậy mới thành công được".
  .
 • Quản Bạ đổi mới cách làm, thay đổi tư duy trong cải tạo vườn tạp Quản Bạ đổi mới cách làm, thay đổi tư duy trong cải tạo vườn tạp
  09:47 | 01/04/2021
  BHG - Năm 2021 huyện Quản Bạ có 105 hộ (kế hoạch tỉnh giao 59 hộ), trong đó có 41 hộ nghèo, 64 hộ cận nghèo thực hiện cải tạo vườn tạp (CTVT) với tổng diện tích gần 54.000 m2. Hiện nay, các hộ đang bù đất lấp đá, rào vườn, mua con giống và đã có những mầm xanh trên mảnh vườn vừa cải tạo.
  .
 • Thành phố Hà Giang nỗ lực đưa Nghị quyết 05 vào cuộc sống Thành phố Hà Giang nỗ lực đưa Nghị quyết 05 vào cuộc sống
  18:36 | 13/03/2021
  BHG - Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, đặc biệt quan trọng. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, thành phố Hà Giang (TPHG) đang tích cực thi đua, thực hiện sôi nổi để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.
  .
 • Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Tập trung vào 8 nội dung lớn Triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Tập trung vào 8 nội dung lớn
  19:13 | 10/03/2021
  Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  .
 • Tuổi trẻ khởi nghiệp, lập nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Tuổi trẻ khởi nghiệp, lập nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
  09:20 | 02/03/2021
  BHG - Thế hệ trẻ Việt Nam luôn đi đầu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, là lực lượng nòng cốt, quyết định mọi thắng lợi. Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay thực hiện khát vọng đất nước phát triển hùng cường, tuổi trẻ cần nhận thức khởi nghiệp là động lực phấn đấu trong môi trường mới nhằm đáp ứng không chỉ tạo việc làm, có thu nhập mà còn là vì sự phát triển của nền kinh tế quốc gia, của yêu cầu sự nghiệp đổi mới, mang lại giá trị cho bản thân cũng như lợi ích xã hội cho hôm nay và ngày mai.
  .
 • Xuân mới với những khát vọng mới Xuân mới với những khát vọng mới
  09:21 | 01/03/2021
  BHG - Đón Xuân mới, cả nước vui mừng trước thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII với những quyết sách và định hướng cho sự phát triển của nước nhà nhiệm kỳ 2021 - 2025 và tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI; với một BCH T.Ư có đủ năng lực, phẩm chất, bản lĩnh kế tục sự nghiệp của Đảng.
  .
 • Khát vọng dân tộc, khát vọng Hồ Chí Minh Khát vọng dân tộc, khát vọng Hồ Chí Minh
  15:04 | 25/02/2021
  BHG - Bước vào mùa Xuân năm 2021 với thành công Đại hội XIII của Đảng với nhiều niềm tin, hy vọng. Chưa có cuộc điều tra cụ thể, nhưng tin chắc rằng niềm tin của dân đối với Đảng đã tăng lên gấp bội.
  .
 • "Nói đi đôi với làm" ở Vị Xuyên
  15:10 | 19/02/2021
  "Nói đi đôi với làm" thể hiện sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, tư tưởng và hành động, nhận thức và việc làm; trở thành "kim chỉ nam" trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết phát triển KT – XH của huyện.
  .
 • Phát huy nội lực, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp Phát huy nội lực, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp
  11:10 | 03/02/2021
  BHG - Một mùa Xuân mới đang về! Cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn Tây Bắc, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 đón chào năm mới trong không khí hân hoan kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  .
 • Nghị quyết và sự cộng hưởng từ lòng dân Nghị quyết và sự cộng hưởng từ lòng dân
  21:47 | 29/01/2021
  BHG - "…Phấn đấu đến hết năm 2025, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn có thu nhập khá cho trên 6.500 hộ, tương ứng trên 6.500 vườn" - quyết tâm này được thể hiện rõ trong Nghị quyết 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025.
  .
 • Sở Lao động thương binh và xã hội quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII Sở Lao động thương binh và xã hội quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
  16:46 | 22/01/2021
  BHG - Chiều 22.1, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự hội nghị có 5/7 chi bộ với hơn 100 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trực thuộc sở.
  .
 • Hoàng Su Phì tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào các nghị quyết chuyên đề, đề án của BTV, BCH Huyện ủy Hoàng Su Phì tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào các nghị quyết chuyên đề, đề án của BTV, BCH Huyện ủy
  16:01 | 18/01/2021
  BHG - Ngày 18.1, Huyện ủy Hoàng Su Phì tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào các nghị quyết chuyên đề, đề án của BTV, BCH Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UBND huyện chủ trì thảo luận...
  .
 • Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
  10:46 | 12/01/2021
  BHG - Ngày 12.1, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có: 150 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh.
  .
 • Bắc Mê đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống Bắc Mê đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện vào cuộc sống
  11:01 | 11/01/2021
  BHG - Sau thành công của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện Bắc Mê đã khẩn trương bắt tay vào việc cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết (NQ), bằng cách bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tập trung lãnh, chỉ đạo phát triển KT-XH trong toàn huyện.
  .
 • Vị Xuyên đưa nghị quyết vào cuộc sống Vị Xuyên đưa nghị quyết vào cuộc sống
  15:24 | 05/01/2021
  BHG - Đại hội Đảng bộ huyện Vị Xuyên lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra 3 đột phá và 5 chương trình trọng tâm với nhiều chỉ tiêu quan trọng. Ngay sau Đại hội, để Nghị quyết "bám rễ" vào đời sống nhân dân, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết, các nghị quyết chuyên đề và triển khai mạnh mẽ đến các chi, đảng bộ, tầng lớp nhân dân.
  .
 • Triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về Kế hoạch phát triển KT – XH năm 2021 Triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về Kế hoạch phát triển KT – XH năm 2021
  14:40 | 28/12/2020
  BHG - Sáng 28.12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT – XH năm 2020 và giai đoạn 2016 – 2020; triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về Kế hoạch phát triển KT – XH năm 2021. Dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân...
  .
 • Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
  13:05 | 25/12/2020
  BHG - Ngày 24.12, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 trực tuyến đến các huyện/thành phố, xã/phường/thị trấn trong toàn tỉnh.
  .
 • Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2021 Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2021
  14:53 | 23/12/2020
  BHG - Sáng 23.12, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2021. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH Khóa XIV...
  .
 • Phường Trần Phú cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ về xã hội hóa xây dựng, chỉnh trang đô thị Phường Trần Phú cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ về xã hội hóa xây dựng, chỉnh trang đô thị
  11:00 | 30/11/2020
  BHG - Với mục tiêu nâng cao các tiêu chí đô thị, những năm qua thành phố Hà Giang luôn quan tâm, khuyến khích các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân tham gia công tác xã hội hóa việc xây dựng, chỉnh trang đô thị. Chủ trương này được các phường, xã trên địa bàn thành phố ủng hộ, trong đó phường Trần Phú là đơn vị có nhiều kết quả tích cực trong thực hiện xã hội hóa xây dựng, chỉnh trang đô thị.
  .
 • Quang Bình đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quang Bình đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
  09:18 | 08/11/2020
  BHG - Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm; sau thành công của Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Quang Bình đã xây dựng chương trình hành động để sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến mới ngay từ đầu nhiệm kỳ.
  .
 • Liên Hiệp đưa nghị quyết vào cuộc sống Liên Hiệp đưa nghị quyết vào cuộc sống
  08:52 | 15/10/2020
  BHG - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Liên Hiệp (Bắc Quang) khoá XXII, nhiệm kỳ (2020 – 2025) đặt mục tiêu: Năm 2021, hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM; quyết tâm xây dựng Liên Hiệp trở thành xã NTM phát triển toàn diện vào năm 2025.
  .
 • Quản Bạ đưa nghị quyết vào cuộc sống Quản Bạ đưa nghị quyết vào cuộc sống
  15:17 | 07/10/2020
  BHG - Ngay sau Ðại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Ðảng bộ huyện Quản Bạ đã kiện toàn bộ máy, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu tạo chuyển biến và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.
  .
.
.
.
.
.