Hà Giang

Những ai giữ vai trò quan trọng trong phát triển Chính phủ số

10:21, 13/09/2020

Bạn đọc hỏi: Xin cho biết những ai giữ vai trò quan trọng trong phát triển Chính phủ số (CPS)?

Trả lời: Lãnh đạo đóng vai trò rất quan trọng. Ở đâu có lãnh đạo quan tâm, ở đó phát triển CPS thành công. Lãnh đạo đặt ra mục tiêu, đưa ra bài toán; lãnh đạo làm gương trong ứng dụng công nghệ số để chỉ đạo, điều hành công việc hàng ngày qua mạng.

Cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước đóng vai trò quan trọng. Để cung cấp các dịch vụ CPS hiệu quả, cán bộ, công chức phải thay đổi cơ bản phương thức, thói quen, thái độ làm việc. Trước đây làm việc chủ yếu dựa trên giấy tờ, quy trình, vị trí làm việc ít thay đổi và chỉ với những kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản. Thì nay môi trường làm việc chủ yếu chuyển lên môi trường số, từ việc soạn thảo, gửi, nhận văn bản cho đến việc xác định, giải quyết vấn đề, ra quyết định đều có thể thông qua phương tiện điện tử, dựa trên công nghệ số và dữ liệu.

Doanh nghiệp công nghệ số đóng vai trò quan trọng, tạo ra các nền tảng tin cậy, dễ sử dụng; tư vấn cho cơ quan, tổ chức nhà nước cách thức giải quyết bài toán và còn có thể tham gia cung cấp dịch vụ công trong CPS.

Người dùng đóng vai trò quan trọng. Sự tham gia và hài lòng của người dùng là thước đo thành công của CPS. Kết quả cuối cùng và quan trọng nhất của CPS là cung cấp dịch vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Các tổ chức chính trị - xã hội, hội, hiệp hội, các chuyên gia, nhà khoa học đóng vai trò quan trọng. Một mặt là lực lượng đóng góp những tri thức, phản biện hiệu quả quá trình hoạch định và thực thi chính sách, pháp luật về CPS, mặt khác, cũng tham gia tích cực vào công tác truyền thông, các hoạt động hỗ trợ để cung cấp dịch vụ CPS...


Ý kiến bạn đọc