Chuyển đổi số doanh nghiệp

Thứ Tư, 15/09/2021, 14:39 (GMT+7)

Bạn đọc hỏi: Xin cho biết chuyển đổi số doanh nghiệp là gì?

Trả lời: Chuyển đổi số doanh nghiệp là một quá trình cải tổ sâu rộng trên cơ sở tích hợp công nghệ số nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp có thể thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên số. Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đang dẫn đến những thay đổi rất sâu rộng trong xã hội, phần lớn các sản phẩm, dịch vụ sẽ biến đổi, nhiều ngành, nghề sẽ biến mất, nhiều ngành nghề mới ra đời, công nghệ đã, đang và sẽ thâm nhập ngày càng sâu rộng vào mọi hoạt động của đời sống. Kỷ nguyên số đang tới và doanh nghiệp cần thay đổi để thích ứng.

Môi trường sản xuất và kinh doanh đang thay đổi rất nhanh đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhanh chóng thích nghi với tình hình mới và biện pháp chủ yếu để thích nghi chính là tích hợp sâu các công nghệ số vào sản phẩm dịch vụ của mình; kết nối mọi chủ thể liên quan, tích luỹ dữ liệu, tích luỹ tri thức, tăng cường khả năng phân tích dữ liệu và mức độ tự động hoá bằng các công nghệ số thích hợp. Và quan trọng hơn cả là xây dựng được một nền tảng văn hoá sáng tạo không ngừng.

Hiểu một cách đơn giản, chuyển đổi số doanh nghiệp là quá trình chủ động chuyển đổi bằng cách tích hợp công nghệ số để sinh tồn và phát triển trong tương lai số đang tới.

BTV

.