Nhựa sống căng tròn vùng "cửa ngõ" phía Nam

Chủ Nhật, 07/02/2021, 17:16 (GMT+7)

Xuân 2021 - Sức mạnh của Đảng được khẳng định qua chất lượng đội ngũ đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), chất lượng hoạt động của Đảng. Chính bởi vậy, xây dựng Đảng trở thành nhiệm vụ then chốt trong 5 nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lãnh đạo huyện Bắc Quang và các ngành của tỉnh tham quan gian hàng trưng bày nông sản tiêu biểu của các xã, thị trấn.
Lãnh đạo huyện Bắc Quang và các ngành của tỉnh tham quan gian hàng trưng bày nông sản tiêu biểu của các xã, thị trấn.

Bản lĩnh chính trị, trí tuệ, sức chiến đấu của Đảng được đo bằng sự gương mẫu, năng lực, tinh thần trách nhiệm, ý thức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Do đó, Đảng bộ huyện Bắc Quang đã tập trung đổi mới nội dung, phương pháp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước được triển khai kịp thời, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa học tập, quán triệt nghị quyết với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của tập thể và cá nhân. Không những vậy, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang được cấp ủy huyện triển khai thường xuyên, tập trung vào việc “làm theo”, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện có 620 tập thể, 3.526 cá nhân tiêu biểu được cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở biểu dương, khen thưởng…

Mô hình trồng hoa, cây cảnh cho thu nhập cao của đảng viên thôn Mỹ Tân, xã Tân Quang.
Mô hình trồng hoa, cây cảnh cho thu nhập cao của đảng viên thôn Mỹ Tân, xã Tân Quang.

Để nâng cao chất lượng lãnh, chỉ đạo của TCCSĐ, công tác củng cố, kiện toàn TCCSĐ, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh được Đảng bộ huyện thực hiện thường xuyên, liên tục. Minh chứng cho thấy, từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp 1.622 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên gần 10.500. Hàng năm, huyện đều tổ chức các hội thi Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy giỏi, xây dựng chi bộ mẫu, Tổ đảng 76 kiểu mẫu. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên. Kết quả cho thấy, hàng năm, tỷ lệ TCCSĐ và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều đạt trên 95%; tỷ lệ TCCSĐ yếu, kém chỉ còn 2,5%.

Lãnh đạo xã Hùng An kiểm tra tuyến đường hoa thôn An Tiến.
Lãnh đạo xã Hùng An kiểm tra tuyến đường hoa thôn An Tiến.

Có thể nói, muốn thúc đẩy sự phát triển toàn diện thì mọi chỉ thị, nghị quyết của Đảng phải xuất phát từ cuộc sống và trở về với cuộc sống để đáp ứng nguyện vọng, quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Vì vậy, các cấp ủy, TCCSĐ trong toàn Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm xây dựng quy chế, quy định, quy trình lãnh đạo cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Đồng thời, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc và xây dựng văn hóa trong các TCCSĐ. Trọng tâm là xây dựng phong cách làm việc khoa học, nghiêm minh, đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, đảm bảo trọng dân, gần dân, xây dựng hình ảnh đẹp “đảng viên đi trước, làng nước đi theo”. Không những vậy, để gần dân, hiểu dân, chăm lo lợi ích của nhân dân, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang Hà Việt Hưng và Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trung Hiếu đã tổ chức gần 140 buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 23/23 xã, thị trấn đã tiếp xúc, đối thoại 560 cuộc với nhân dân. Còn khối dân vận xã/thị trấn, tổ dân vận thôn chủ động xây dựng chương trình hoạt động, làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở.

Nối tiếp kết quả trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ XXII chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố khối đoàn kết các dân tộc. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ… Nhằm đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, các cấp ủy, TCCSĐ trong toàn Đảng bộ huyện đã bám sát thực tiễn cuộc sống, lãnh, chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện nghị quyết của Đảng, hướng đến giải quyết hiệu quả những vấn đề cấp thiết cuộc sống đặt ra. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hùng An Phạm Thị Kim Ánh chia sẻ: Chương trình hoạt động toàn khoá của BCH Đảng bộ xã khoá XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, xác định rõ nội dung, lộ trình thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động chủ yếu để tổ chức thực hiện thắng lợi 3 lĩnh vực đột phá, 5 chương trình trọng tâm. Ngoài đột phá về phát triển kinh tế, xây dựng Hùng An trở thành đô thị loại V thì xây dựng hệ thống chính trị là một nội dung đột phá quan trọng. Thông qua đó, chúng tôi hướng đến việc nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ xã đến thôn…

Cánh én chao nghiêng, báo hiệu mùa Xuân mới gõ cửa, mang theo nhựa sống căng tràn trên vùng “cửa ngõ” phía Nam của tỉnh. Ở nơi ấy, người công nhân hăng say lao động trên công trường, nhà máy; nông dân vui mừng gặt hái thành quả lao động trên nương chè trổ búp xanh non hay vườn cam Sành vàng tươi trong nắng; lòng người càng hân hoan: “Đảng đã cho ta một mùa Xuân đầy ước vọng/ Một mùa Xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi”. Còn với mỗi cán bộ, đảng viên lại thêm nỗ lực rèn luyện, xây dựng, chỉnh đốn Đảng để “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng kỳ vọng.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG

.