Vững "tay hòm chìa khóa"

Thứ Bảy, 10/02/2018, 10:34 (GMT+7)

Xuân 2018 - Trong không khí đầu Xuân mới, nhìn lại một năm thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Phan Hữu Hà, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch (TCKH) huyện Yên Minh cho biết: Năm 2017 được xem là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành Tài chính địa phương khi bước vào năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020, cũng là năm đầu tiên triển khai Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Phòng đã bám sát Nghị quyết HĐND huyện, chỉ đạo quản lý ngân sách phù hợp với nhiệm vụ từng ngành và đáp ứng nhu cầu chi ngân sách theo dự toán. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các ngành, các xã hoàn thành nhiệm vụ và quản lý các chương trình mục tiêu, dự án trên địa bàn; giúp các đơn vị thụ hưởng ngân sách đảm bảo chi lương, phụ cấp, các khoản chi cho an sinh xã hội, AN-QP được kịp thời.

Nhằm đảm bảo việc thu, chi ngân sách được chặt chẽ, hiệu quả, Phòng TCKH đã chủ động xây dựng dự toán thu ngân sách trên địa bàn theo đúng quy định; thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo ra môi trường thuận lợi, tháo gỡ khó khăn để khai thác mọi nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị quản lý, khai thác, tránh bỏ sót nguồn thu. Kết quả năm qua, đã có 6/14 khoản thu chính đạt và vượt so mức bình quân dự toán năm; thu trên địa bàn có 14/14 xã, thị trấn đạt và vượt dự toán giao, còn lại các xã đều đạt từ 105% kế hoạch trở lên. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 702.322 triệu đồng, đạt 99% kế hoạch tỉnh và 95% Nghị quyết huyện giao.

Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước về kinh tế tập thể cho các HTX do Phòng TCKH Yên Minh tham mưu.
Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước về kinh tế tập thể cho các HTX do Phòng TCKH Yên Minh tham mưu.

Bên cạnh đó, Phòng tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả Luật Đầu tư công năm 2015. Việc sử dụng vốn đầu tư công được quản lý chặt chẽ từ khâu thẩm định, quyết định chủ trương, phê duyệt quyết định đầu tư; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, nợ đọng trong xây dựng cơ bản; phân bổ vốn đầu tư đảm bảo công khai, minh bạch; nâng cao trách nhiệm trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, nhất là chi cho đầu tư xây dựng cơ bản…

Được sự chỉ đạo của UBND huyện, Phòng tập trung các nguồn lực đầu tư cho xây dựng Nông thôn mới. Theo đó, ưu tiên nguồn vốn xây dựng, khởi công mới, giải quyết nợ đọng tại xã Phú Lũng và các xã thực hiện Đề án 1 triệu tấn xi-măng của UBND tỉnh; với tổng số vốn đầu tư 126.485 tỷ đồng, được cân đối từ nguồn ngân sách địa phương, vốn Chương trình 135, 30a, các nguồn vốn sự nghiệp khác… Trong đó, ưu tiên thanh toán nợ đọng cho các công trình đang hoàn thành, sửa chữa, nâng cấp về giao thông, y tế, giáo dục; trong năm, đã xử lý được hơn 99 tỷ tiền nợ đọng, chú trọng chi ngân sách thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, cơ giới hóa trong sản xuất và thôn phát triển toàn diện.

Nhằm tạo ra sự phát triển theo hướng cải cách và hiện đại hoá, Phòng đẩy mạnh cải cách hành chính về thu, chi ngân sách theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch. Phối hợp với Công ty Misa tổ chức các lớp tập huấn kiến thức cho cán bộ về dự toán tài chính; tiếp cận các phần mềm mới về kế toán, quản lý tài sản, trường học… Mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ uỷ nhiệm thu... Đồng thời, tham mưu luân chuyển, điều động cán bộ kế toán theo Nghị định 158 của Chính phủ. Định kỳ giao ban với các đơn vị dự toán trên địa bàn; trực tiếp lãnh đạo Phòng thường xuyên đi cơ sở, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kịp thời…

Năm 2018 là năm thứ hai của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, Phòng TCKH Yên Minh tiếp tục bám sát và có kế hoạch cụ thể để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 36.688 triệu đồng; mở rộng, quản lý chặt các nguồn thu, tạo tiền đề vững chắc cho công tác thu ngân sách.

Phạm Hoan

 

.