Trung tâm Giống cây trồng và gia súc Phó Bảng: Khảo nghiệm, bảo tồn nhiều giống cây, con quý

Thứ Bảy, 10/02/2018, 10:35 (GMT+7)

Xuân 2018 - Là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, những năm qua, Trung tâm Giống cây trồng và gia súc (GCT-GS) Phó Bảng đã chủ động phối hợp với các đơn vị khoa học trong và ngoài tỉnh, thực hiện khảo nghiệm, bảo tồn nhiều loại giống cây, con có giá trị kinh tế cao và chuyển giao, nhân rộng ra các địa bàn trong tỉnh.

Nhiều giống cây dược liệu quý đang được bảo tồn tại Trung tâm.
Nhiều giống cây dược liệu quý đang được bảo tồn tại Trung tâm.

Anh Giang Lộc Thăng, Giám đốc Trung tâm GCT-GS Phó Bảng, khẳng định: Năm 2017, toàn thể cán bộ, nhân viên đã đồng lòng, thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao. Trung tâm chăm sóc, bảo tồn hơn 500 cây ăn quả đầu dòng, trong đó có lê Đài Loan, đào Vân Nam, hồng Không hạt, mận các loại; duy trì chăm sóc, trồng bổ sung 50 loại dược liệu quý, bảo tồn 30 dòng chè Shan nhằm phục vụ công tác nhân giống lâu dài; sản xuất được trên 15 nghìn cây lê Đài Loan, lê địa phương cung ứng cho các xã nằm trong chương trình phát triển cây lê của huyện Đồng Văn; phối hợp với Viện Nông - lâm nghiệp miền núi phía Bắc, tiến hành ghép cây giống hồng Không hạt cung ứng cho huyện Yên Minh 50 nghìn cây; trồng 1,7 ha hoa hồng, bán ra thị trường trên 300 nghìn bông hoa; sản xuất trên 60 nghìn giống cây ăn quả cung ứng giống theo nhu cầu các huyện; trồng được 2 ha cây Bắp cải trái vụ. Bên cạnh đó, Trung tâm còn phối hợp với phòng chuyên môn của huyện Yên Minh, xã Phú Lũng (Yên Minh) thực hiện mô hình trồng cây Đương quy với diện tích 0,5 ha và bao tiêu toàn bộ sản phẩm khi thu hoạch. Cùng đó tiến hành bảo tồn và sản xuất giống lợn nái sinh sản, gà địa phương để cung ứng giống cho người dân các huyện.

Đặc biệt, thực hiện đột phá về ứng dụng khoa học kỹ thuật, Trung tâm đã xây dựng Dự án “Tiếp nhận và ứng dụng, chuyển giao khoa học, kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bằng tinh cọng rạ” thông qua việc cử cán bộ đi tiếp thu kỹ thuật, sau đó tự mua sắm trang thiết bị thử nghiệm. Đến nay, Trung tâm đã làm chủ được kỹ thuật khai thác, pha chế và sản xuất tinh bò bằng tinh cọng rạ, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra, Trung tâm phối hợp với các huyện Mèo Vạc, Quản Bạ, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Yên Minh, Đồng Văn tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo kỹ thuật thụ tinh nhân tạo bò bằng tinh cọng rạ cho cán bộ thú y xã, thôn...

Với tinh thần chủ động, linh hoạt, Trung tâm GCT-GS Phó Bảng đang tạo dựng được uy tín, vươn lên trở thành đơn vị đi đầu trong ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, chăn nuôi, góp phần cùng tỉnh từng bước thực hiện công cuộc hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Bê giống hơn 1 tháng tuổi của gia đình chị Vàng Thị Súa, thôn Sán Sì Tủng, xã Sà Phìn (Đồng Văn) được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh cọng rạ.
Bê giống hơn 1 tháng tuổi của gia đình chị Vàng Thị Súa, thôn Sán Sì Tủng, xã Sà Phìn (Đồng Văn) được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh cọng rạ.

KIM TIẾN

.