Tiếp tục thực hiện kỷ cương đô thị và nâng cao chất lượng thực thi công vụ

Thứ Tư, 14/02/2018, 16:57 (GMT+7)

Xuân 2018 - Năm 2017 - năm thứ hai thành phố Hà Giang thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, sự năng động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao của UBND thành phố, cùng sự vào cuộc của các cấp, các ngành đã triển khai đồng bộ các giải pháp, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố Hà Giang đã đạt được những kết quả ấn tượng.

Lãnh đạo thành phố trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Đại hội TDTT và Lễ hội Đường phố năm 2017.
Lãnh đạo thành phố trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Đại hội TDTT và Lễ hội Đường phố năm 2017.

Triển khai nhiệm vụ của thành phố trong điều kiện khó khăn và thách thức như: Tình hình kinh tế biến động phức tạp, Chính phủ tiếp tục cắt giảm đầu tư công và thực hiện chính sách tài chính, tín dụng thắt chặt, nguồn vốn đầu tư phát triển khó khăn...; nhưng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát huy nội lực, năng động, sáng tạo; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục cụ thể hóa phương châm lãnh đạo “Chủ động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt, cụ thể” với quyết tâm cao, kết quả đạt được khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 6,58%; Doanh thu dịch vụ ăn uống và lưu trú tăng 10,13%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 360 tỷ đồng, tăng 5,29% kế hoạch tỉnh giao, đạt 100,06% so với nghị quyết; huy động vốn đầu tư phát triển trên 1.423,4 tỷ đồng, đạt 146,44% so với nghị quyết; thu nhập bình quân 41,3 triệu đồng/người/năm (tăng 3,1 triệu đồng so với năm 2016); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,61%... thu hút đầu tư vào địa bàn tăng mạnh, lĩnh vực thương mại, dịch vụ và phát triển hạ tầng dịch vụ du lịch có nhiều chuyển biến tích cực theo đúng định hướng, đáp ứng được nhu cầu thực tế đặt ra; chất lượng hiệu quả hoạt động của các Làng Văn hóa du lịch cộng đồng được nâng cao, tiềm năng lợi thế của từng địa bàn được phát huy, từng bước mở rộng các loại hình dịch vụ du lịch, bổ sung cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch của thành phố. Công tác chỉnh trang, trang trí, trang hoàng đô thị và xã hội hóa đầu tư phát triển các dịch vụ, thiết chế văn hóa, thể thao đạt nhiều kết quả; CCHC và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác lãnh đạo, quản lý và triển khai các nhiệm vụ được chú trọng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao, nhiều vấn đề bức xúc của nhân dân từng bước được giải quyết. An ninh - quốc phòng được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường củng cố và kiện toàn...

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng lãnh đạo thành phố Hà Giang cắt băng khai trương Trung tâm Học tập cộng đồng thành phố.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng lãnh đạo thành phố Hà Giang cắt băng khai trương Trung tâm Học tập cộng đồng thành phố.

Tuy nhiên, kết quả đạt được còn hạn chế so với Nghị quyết đề ra:  Kinh tế phát triển nhưng chưa có nhiều đột phá; kết cấu hạ tầng còn thiếu, yếu; các sản phẩm chủ lực của địa phương chưa đa dạng, sản lượng ít. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp trong lĩnh vực này còn hạn chế. Quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị, thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn,  phát triển vùng động lực quá trình triển khai còn lúng túng. Công tác bồi thường GPMB một số dự án còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư. Tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp... 

Ký kết phối hợp công tác năm 2017 giữa Thường trực Thành ủy với UBND và Ủy ban MTTQ thành phố.
Ký kết phối hợp công tác năm 2017 giữa Thường trực Thành ủy với UBND và Ủy ban MTTQ thành phố.

Với chủ đề “Tiếp tục thực hiện kỷ cương đô thị; nâng cao  chất lượng thực thi công vụ”, năm 2018, Đảng bộ thành phố Hà Giang xác định mục tiêu: Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành; đổi mới mạnh mẽ tác phong, lề lối làm việc, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tập trung khai thác phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương và sức mạnh tổng hợp, nội lực trong nhân dân; khuyến khích đa dạng hoá các hình thức đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng đô thị, du lịch. Tranh thủ thời cơ thuận lợi, khắc phục khó khăn thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, khẳng định vị thế vùng động lực. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đảm bảo kỷ cương, văn minh đô thị và nâng cao chất lượng  các tiêu chí Nông thôn mới. Giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng trong quản lý đất đai, đô thị, tạo môi trường thu hút các nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Tiếp tục phát triển văn hoá - xã hội, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 442/KH-UBND, ngày 06-12-2017 của UBND tỉnh Hà Giang về xây dựng thành phố Hà Giang hoàn thiện tiêu chí Đô thị loại III vào năm 2020.

Mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch của năm 2018 đối với toàn Đảng bộ là hết sức nặng nề, nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng, có tính chất quyết định trong việc tạo nền tảng và tiền đề vững chắc cho sự phát triển của thành phố đến 2020. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố Hà Giang tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo với quyết tâm chính trị cao, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt Nghị quyết BCH Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

TRẦN MẠNH LỢI

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang

.