Hà Giang

Sinh hoạt Chi bộ điểm luân phiên ở Đảng bộ Vị Xuyên

08:20, 12/02/2018

Xuân 2018 - Nhằm khắc phục những hạn chế trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, đồng thời giúp cho các Chi uỷ chi bộ cơ sở cũng như Đảng uỷ cơ sở nắm chắc trình tự các bước trong tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ, có tính hệ thống, bảo đảm cho việc nâng cao chất lượng chi bộ cũng như phát huy được vai trò của tổ chức Đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; trên cơ sở định hướng chung của Bô khung trình tự của Trung ương, của Tỉnh ủy về tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Vị Xuyên đã xây dựng mô hình tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm luân phiên. Đây là mô hình mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; trình tự các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ được nghiên cứu cụ thể, phù hợp và sát với nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ cơ sở, giúp cho các chi bộ được hệ thống liên tục trình tự các bước tổ chức một buổi sinh hoạt.

Sinh hoạt Chi bộ thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy.
Sinh hoạt Chi bộ thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy.

Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm được áp dụng đối với tất cả các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ sở quản lý và không có thời điểm kết thúc; sinh hoạt chi bộ điểm luân phiên được thực hiện xuyên suốt trong các nhiệm kỳ của chi bộ. Trước khi họp, chi bộ phải tiến hành họp Chi ủy để dự kiến nội dung, chương trình và thời gian họp. Khi tiến hành họp, Bí thư chi bộ thông báo tình hình đảng viên của chi bộ; thông qua chương trình, nội dung, thời gian sinh hoạt chi bộ; đề nghị chi bộ cử thư ký ghi chép biên bản cuộc họp. Bí thư chi bộ thay mặt Chi ủy điều hành buổi sinh hoạt để thực hiện các nội dung đã được  thông qua như: Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế; phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng; đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng tới. Trưởng thôn hoặc Giám đốc Hợp tác xã toàn thôn báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết lãnh đạo của chi bộ về công tác của thôn, của Hợp tác xã (nơi có HTX toàn thôn). Chi bộ thảo luận, thông qua kết luận (hoặc nghị quyết). Đồng chí chủ trì và thư ký ký vào sổ ghi biên bản họp Chi bộ. Sau sinh hoạt chi bộ, tiến hành quán triệt, triển khai nghị quyết của chi bộ đến Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân biết để thực hiện và giám sát; kiểm tra, đôn đốc từng đồng chí đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao. Quá trình thực hiện nghị quyết phải thường xuyên xem xét, kịp thời điều chỉnh những nội dung công việc không phù hợp hoặc báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo…

Sinh hoạt Chi bộ thôn Nà Miều, xã Phương Tiến.
Sinh hoạt Chi bộ thôn Nà Miều, xã Phương Tiến.

Chuyển biến rõ nét nhất qua thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua hình thức tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm luân phiên ở chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở là 100% chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ hằng tháng, 100% đảng bộ duy trì tốt việc chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm luân phiên theo quý theo quy định. Nội dung sinh hoạt chi bộ từng bước được cải tiến, bám sát những vấn đề cụ thể, thiết thực liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, công tác vận động quần chúng và chăm lo đời sống cho nhân dân, cán bộ, đảng viên. Sinh hoạt chi bộ đã thực sự mở rộng và phát huy dân chủ, nhất là việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, quyền hạn của đảng viên, tạo không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình. Đảng bộ huyện Vị Xuyên có 27 đảng bộ và 60 chi bộ trực thuộc Huyện uỷ. Trong đo, có 415 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, gồm 24 chi bộ cơ quan; 24 chi bộ Quân sự; 77 chi bộ trường học; 12 chi bộ Trạm y tế; 2 chi bộ Quỹ tín dụng; 15 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan; 229 chi bộ thôn và 32 chi bộ tổ dân phố. Sau khi thực hiện mô hình sinh hoạt chi bộ điểm luân phiên, nhiều chi bộ đã đánh giá đúng thực trạng công tác sinh hoạt Đảng. Nội dung, chất lượng sinh hoạt phong phú, sát, đúng với từng loại hình tổ chức Đảng và thực tế của chi bộ, nêu cao trách nhiệm của đảng viên trong xây dựng chi bộ…

Có thể nói, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua hình thức tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm luân phiên, đã giúp cho các chi bộ được hệ thống liên tục, trình tự các bước tổ chức một buổi sinh hoạt. Bảo đảm giữ vững nguyên tắc Đảng trong sinh hoạt chi bộ, nâng cao sức chiến đấu của chi bộ, của đảng viên. Đồng thời, giúp mỗi cán bộ, đảng viên ý thức, trách nhiệm hơn trong xây dựng chi bộ, cấp uỷ viên nắm chắc được nghiệp vụ công tác Đảng, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nâng cao năng lực tư duy lãnh đạo, khả năng điều hành, quản lý.

An Dương

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổ chức lại bộ máy, cán bộ tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả

Xuân 2018 - Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

12/02/2018
Điểm đến tìm năng cho các nhà đầu tư

Xuân 2018 - Ngày 27.11.2017, tỉnh ta đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp dự và chỉ đạo. Trước hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương và các tỉnh lân cận, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định: "Hà Giang có tiềm năng kinh tế nông nghiệp, dược liệu và du lịch, có lợi thế so sánh để đầu tư phát triển…".

12/02/2018
Như dòng Lô không ngừng chảy…

Xuân 2018 -  Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, sự đổi mới về tư duy, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, cùng sự vào cuộc của các cấp, ngành; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố đạt được những kết quả ấn tượng, tạo đà vươn tới những tầm cao, như dòng Lô không ngừng chảy giữa lòng thành phố "trẻ"!

11/02/2018
Tập trung vốn cho "Tam nông"

BHG - Mỗi độ Xuân về, cán bộ, viên chức Agribank Hà Giang lại tràn đầy niềm vui mới, bởi qua một năm, họ đã vượt lên nhiều khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; khẳng định vai trò ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

11/02/2018