Khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Thứ Tư, 14/02/2018, 16:53 (GMT+7)

Xuân 2018 - Với việc đổi mới công tác hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức tuyên truyền, vận động với nhiều nội dung, hình thức phong phú; kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền các cấp tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận của nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ly Mí Lử cùng Đoàn công tác rời Hà Giang đi thăm, làm việc tại Trung Quốc.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ly Mí Lử cùng Đoàn công tác rời Hà Giang đi thăm, làm việc tại Trung Quốc.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên, tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; phối hợp với các cơ quan liên quan giúp đỡ, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc thiểu số tổ chức tốt Ngày hội Văn hóa các dân tộc tại địa phương; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà những người tiêu biểu trong các dân tộc thiểu số. Đồng thời, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh chọn, cử đại biểu dự Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ nhất, năm 2017; tổ chức cho 25 đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số đi báo cáo thành tích với Ủy ban Dân tộc và tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An, Tuyên Quang và Thủ đô Hà Nội; tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số các xã, thị trấn biên giới... Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng, tín đồ tôn giáo nhiệt tình tham gia vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, vươn lên làm giàu chính đáng; tổ chức các hoạt động tôn giáo tuân thủ pháp luật và phù hợp với đường hướng hành đạo tiến bộ, tự giác đấu tranh chống phần tử xấu lợi dụng tôn giáo vi phạm chính sách, pháp luật; thực hiện tốt quy ước, hương ước của cộng đồng, tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân...

Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, MTTQ các cấp đã phối hợp, triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; huy động được 39.893 ngày công lao động, làm được trên 152km đường bê-tông nông thôn, sửa chữa, nâng cấp được gần 45km đường đất, nhân dân hiến 174.921m2 đất xây dựng các công trình phúc lợi. Nhân dân luôn nâng cao ý thức phát triển kinh tế gia đình, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động, đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhiều mô hình tiêu biểu, những điển hình tiên tiến gắn với “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hoạt động có hiệu quả như: Mô hình “Không tảo hôn, không bạo lực gia đình, không vi phạm pháp luật”; “Điểm nhóm đạo Tin lành tự quản về an ninh trật tự và xây dựng Nông thôn mới”; “Thôn xóm bình yên, phát triển toàn diện”; “Tiếng kẻng an ninh biên giới và chiếc gậy an toàn”. Các mô hình kinh tế có hiệu quả, mang lại thu nhập cao và ổn định, đóng góp tích cực vào phát triển nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới tại địa phương như: Mô hình “Gà thả đồi và nuôi lợn nái”; “Chăn nuôi kết hợp với trồng cây ăn quả”; “Hợp tác xã kiểu mới”...

Đồng chí Ly Mí Lử thăm, tặng quà người cao tuổi huyện Hoàng Su Phì.
Đồng chí Ly Mí Lử thăm, tặng quà người cao tuổi huyện Hoàng Su Phì.

Trước những cơ hội và thách thức mới, năm 2018, MTTQ các cấp xác định, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới Quốc gia; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; tổ chức tiếp xúc, đối thoại với đồng bào tôn giáo.

Tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ các cấp tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 29.7.2016 của Tỉnh uỷ về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020; kêu gọi vận động ủng hộ Quỹ “Ngày vì người nghèo”, sửa chữa nhà đại đoàn kết và thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội. Đồng thời, triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên với Công an tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” gắn với phong trào toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, tệ nạn mại dâm, ma túy và phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư; phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động MTTQ các cấp, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ly Mí Lử

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

.