Khẳng định vai trò "hạt nhân" lãnh đạo ở các Đảng ủy cơ cở

Thứ Sáu, 09/02/2018, 09:42 (GMT+7)

Xuân 2018 - Năm 2017 đánh dấu bước “đột phá” trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ huyện Mèo Vạc. Cùng với việc ban hành Nghị quyết số 16 về “Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hoạt động của BTV Đảng ủy cơ sở, giai đoạn 2017 – 2020”, BTV Huyện ủy Mèo Vạc đã xây dựng kế hoạch dự họp, chấm điểm BTV Đảng ủy cơ sở; kết quả chấm điểm làm căn cứ để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cuối năm. Đây là một trong những cách làm mới, góp phần phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở các Đảng ủy cơ sở.

Lãnh đạo huyện Mèo Vạc và một số sở, ngành cùng bà con nhân dân thôn Tát Ngà, xã Tát Ngà trong ngày ra mắt Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tát Ngà.
Lãnh đạo huyện Mèo Vạc và một số sở, ngành cùng bà con nhân dân thôn Tát Ngà, xã Tát Ngà trong ngày ra mắt Làng Văn hóa du lịch cộng đồng thôn Tát Ngà.

 

Lãnh đạo huyện Mèo Vạc tham quan Triển lãm tranh vẽ của học sinh Trường THCS thị trấn Mèo Vạc.
Lãnh đạo huyện Mèo Vạc tham quan Triển lãm tranh vẽ của học sinh Trường THCS thị trấn Mèo Vạc.

Trên cơ sở Nghị quyết số 16, BTV Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 07 về việc “Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”. Đồng thời, xác định lấy việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực, BTV Đảng ủy cơ sở làm nòng cốt, hạt nhân lãnh đạo; gắn liền với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy và Ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở. Qua quá trình dự họp, chấm điểm BTV Đảng ủy cơ sở cho thấy, công tác chuẩn bị cho buổi họp BTV Đảng ủy được thực hiện tốt, đảm bảo tiến trình của buổi họp theo Đề cương của BTV Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên”; việc thông tin, triển khai văn bản kịp thời, trọng tâm, phù hợp với điều kiện thực tế. Nội dung buổi họp tương đối trọng tâm; chú trọng đến nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, huyện đang quyết tâm triển khai thực hiện.

Hầu hết BTV Đảng ủy cơ sở đã đánh giá được kết quả thực hiện nhiệm vụ; chỉ ra những mặt đạt được, hạn chế trong thực hiện kết luận của BTV; phân tích, dự báo tình hình và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tiếp theo để lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác điều hành buổi họp linh hoạt; gợi ý thảo luận vào các nhiệm vụ quan trọng; việc tham gia đóng góp ý kiến của Ủy viên BTV Đảng ủy sôi nổi, thể hiện trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể và trong lĩnh vực phụ trách. BTV Đảng ủy cơ sở đã thống nhất cao, giải quyết có hiệu quả hầu hết các nội dung thuộc thẩm quyền hoặc thống nhất cao phương án trình BCH Đảng bộ xem xét theo quy định…

Cùng với việc dự họp, chấm điểm BTV Đảng ủy cơ sở, các đồng chí trong BTV Huyện ủy cũng dành thời gian dự họp BCH Đảng bộ xã, thị trấn phụ trách; rà soát quy chế làm việc của các Đảng bộ, các cơ quan, đơn vị để chỉ ra những “lỗ hổng” cần khắc phục. Đồng thời, dự họp phiên UBND thường kỳ của các xã để chỉ rõ những nhầm lẫn trong triển khai nội dung phiên họp cũng như cách giao nhiệm vụ. Với sự sâu sát cơ sở đó, đang tạo nền tảng giúp các Đảng ủy cơ sở phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, thể hiện quyết tâm trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra.

Hầu Minh Lợi

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc

 

.