Bước chuyển lớn của ngành Nông nghiệp Xín Mần

Thứ Ba, 20/02/2018, 08:22 (GMT+7)

Xuân 2018 - Năm 2017 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành Nông nghiệp huyện Xín Mần, nhất là phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, trồng rừng và duy trì Quỹ phát triển thôn, bản... góp phần quan trọng vào sự phát triển KT - XH của toàn huyện.

Đồng chí Ngô Văn Tăng, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Xín Mần cho biết: Diện tích gieo trồng và sản lượng lương thực có hạt năm 2017 tăng hơn so với nhiều năm trước. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt ước đạt 10.240 ha, tăng 102,5% so với kế hoạch giao và tăng 103% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng lương thực bình quân ước đạt trên 640 kg/người/năm, vượt 104,2% so với kế hoạch (KH) giao. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 42.158,8 tấn, vượt 102,5% so với KH. Đây là năm đầu tiên tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện đạt mức trên 42 nghìn tấn.

Mô hình phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa được triển khai, nhân rộng trong nhân dân.
Mô hình phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa được triển khai, nhân rộng trong nhân dân.

Điểm nổi bật nhất của nông nghiệp huyện năm 2017, đó là chăn nuôi phát triển mạnh mẽ và tăng trưởng đều ở tất cả các xã, thị trấn. Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra 2 nội dung đột phá, trong đó tổ chức lại sản xuất theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi đạt 35% giá trị sản xuất nông nghiệp. Để cụ thể hóa mục tiêu của Nghị quyết, dưới sự lãnh, chỉ đạo và quan tâm của lãnh đạo huyện, Phòng Nông nghiệp & PTNT đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, phân công cán bộ phụ trách các xã, thôn, bản tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các chủ trương của cấp trên. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo chỉ thị, nghị quyết vào thực tiễn của địa phương gắn với việc đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh. Lũy kế đến hết năm 2017, toàn huyện Xín Mần giải ngân được 476 hộ dân mua trâu, bò phát triển kinh tế với tổng số nguồn vốn hơn 36 tỷ đồng. Số trâu, bò các hộ đã mua là 1.567 con, đạt 88,7% so với tổng số vốn vay; số trâu, bò mua ngoài huyện là 1.254 con, nâng tổng đàn gia súc của huyện đạt trên 121 nghìn con, tăng 5.400 con so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, đàn trâu 20.864 con, đạt 102,9% KH; đàn bò 9.467 con, đạt 96,7 KH; đàn lợn 76.440 con, đạt 91,6% KH; đàn dê 21.219 con, đạt 98,8% KH; sản lượng thịt hơi gia súc xuất chuồng đạt 4.040 tấn...

Không chỉ thực hiện tốt khâu đột phá của Đảng bộ huyện đề ra về tăng tỷ trọng chăn nuôi, năm 2017 cũng ghi nhận nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Phòng Nông nghiệp & PTNT trong công tác trồng rừng và phát huy hiệu quả Quỹ phát triển thôn, bản. Được giao thực hiện 550ha diện tích trồng rừng tập trung và trồng hơn 8 nghìn cây phân tán, ngay từ đầu năm, Phòng Nông nghiệp đã tiến hành khảo sát các diện tích thuộc rừng phòng hộ, rừng sản xuất tập trung. Đồng thời, chuẩn bị tốt cây giống đảm bảo với diện tích trồng rừng trên địa bàn. Nhờ vậy, kết thúc năm 2017 huyện đã trồng rừng vượt chỉ tiêu KH được giao. Công tác quản lý, bảo vệ rừng cũng được Phòng chỉ đạo lực lượng chức năng có liên quan nghiêm túc thực hiện. Bên cạnh đó, để thực hiện hiệu quả công tác tổ chức lại sản xuất, Phòng chủ động xây dựng kế hoạch trọng tâm, cụ thể, tăng cường tuyên truyền phát triển các nhóm sở thích, tổ hợp tác đến với người dân. Hiện tại, toàn huyện đã thành lập được 179 Tổ hợp tác sản xuất nông - lâm nghiệp thôn, bản tại 18 xã, thị trấn; có 1.267 thành viên tham gia ban lãnh đạo cấp thôn và trên 12.000 tổ viên là các hộ sản xuất nông - lâm nghiệp của huyện. Bám sát các chủ trương của huyện, Phòng Nông nghiệp đã tiến hành vận động thành lập Quỹ phát triển thôn tại 181/181 thôn với tổng nguồn quỹ đạt 27.459,6 triệu đồng. Với nguồn vốn được tích lũy, trong năm 2017, Quỹ phát triển thôn, bản đã tiếp sức cho nhiều hộ dân phát triển sản xuất...

Mùa Xuân đến, những cánh hoa đào thi nhau khoe sắc thắm, cây cối đâm chồi nảy lộc, những khóm cỏ voi, cỏ yến mạch dọc 2 bên các tuyến đường của huyện Xín Mần cũng đang bung mình vươn lên trong nắng Xuân ấm áp, báo hiệu một năm mới đầy sức sống đang đến với người dân Xín Mần. Đó cũng là thời điểm ngành Nông nghiệp huyện tiếp tục với chặng đường mới, triển khai nhiệm vụ mới. Những kết quả đáng khích lệ đạt được trong năm qua sẽ là động lực để Phòng Nông nghiệp & PTNT vượt qua những khó khăn, thử thách và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, tiếp tục phát huy hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

VĂN LONG

.