Vững phương châm Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – chất lượng, hiệu quả"

Thứ Tư, 06/02/2019, 06:33 (GMT+7)

Xuân 2019 - Một mùa Xuân mới đang về, nhớ lời Bác Hồ kính yêu căn dặn người cán bộ Kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Năm đức tính quý báu đó luôn được mỗi cán bộ, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) ghi nhớ sâu sắc, trở thành kim chỉ Nam cho mọi hành động của ngành Kiểm sát. Là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, với nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, Viện KSND tỉnh đã góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm hành vi phạm tội, đồng thời bảo đảm cho hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật tuân thủ đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Lễ ký Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố.
Lễ ký Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Nhờ nỗ lực thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả” đã giúp tập thể, cũng như mỗi cán bộ, kiểm sát viên ngành Kiểm sát Hà Giang vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2018, Viện KSND tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Viện KSND Tối cao, sự ủng hộ của cấp ủy và chính quyền địa phương nên công tác kiểm sát đạt nhiều kết quả tích cực: Qua kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và kiểm sát điều tra, Viện KSND hai cấp đã ban hành 10 bản yêu cầu cơ quan Điều tra khởi tố vụ án, 4 yêu cầu khởi tố bị can với tỷ lệ giải quyết đạt 94%, cao hơn 4% so với chỉ tiêu Nghị quyết 37/2013/QH13 Quốc hội; tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 97%; tỷ lệ giải quyết án ở Viện Kiểm sát đạt 99,7%; việc truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh đạt 100%, vượt 5% theo Nghị quyết 37/2013/QH13 Quốc hội. Nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, chức năng kiểm sát, Viện Kiểm sát đã ban hành 9 kiến nghị đối với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh về xử lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm. Công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp được quan tâm, Viện KSND tỉnh phối hợp xây dựng và đưa ra xét xử 20 vụ án trọng điểm, tổ chức 82 phiên toà rút kinh nghiệm để nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác cho đội ngũ kiểm sát viên. Với đặc thù của tỉnh miền núi, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, Viện KSND tỉnh phối hợp với Toà án Nhân dân tổ chức 17 phiên tòa xét xử lưu động để từ đó người dân hiểu được pháp luật.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Viện KSND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Cán bộ, kiểm sát viên hai cấp luôn lấy sự công bằng, trách nhiệm và gương mẫu để thực hiện đúng pháp luật trong công tác nghiệp vụ nên không xảy ra trường hợp Viện Kiểm sát truy tố, Tòa án xét xử tuyên không phạm tội, không có án oan, sai, lọt tội, không có bị can đình chỉ do không phạm tội. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được quan tâm, qua đó đã ban hành 10 kháng nghị và 203 kiến nghị với các cơ quan tư pháp, cơ quan chính quyền địa phương trong thực hiện pháp luật, từ đó phát huy tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phiên tòa xét xử hình sự án trọng điểm.
Phiên tòa xét xử hình sự án trọng điểm.

Bước vào thời kỳ hội nhập, Viện KSND tỉnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động nghiệp vụ. Từ Viện KSND tỉnh đến cấp huyện đều triển khai các phần mềm ứng dụng như: Quản lý văn bản và điều hành VNPT-ioffice; mô hình quản lý án tập trung; báo cáo thống kê số liệu bắt tạm giữ, tạm giam hàng ngày qua hệ thống tin nhắn SMS; triển khai và nâng cấp phần mềm quản lý án hình sự, dân sự; phần mềm thống kê tội phạm, phần mềm quản lý thi đua khen thưởng... qua đó tạo lập được hạ tầng cơ sở vững chắc về CNTT. Bên cạnh đó, chia sẻ với những khó khăn của bà con vùng cao, cơ quan đã thực hiện tốt công tác hỗ trợ, phụ trách giúp đỡ xã khó khăn.

Viện KSND tỉnh tặng quà cho người dân xã Cán Chu Phìn (Mèo Vạc) là xã cơ quan phụ trách đỡ đầu.
Viện KSND tỉnh tặng quà cho người dân xã Cán Chu Phìn (Mèo Vạc) là xã cơ quan phụ trách đỡ đầu.

Để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân trao gửi, Viện KSND tỉnh đề ra mục tiêu tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bám sát các mục tiêu tại Chỉ thị công tác kiểm sát năm 2019 của Viện trưởng Viện KSND Tối cao; các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về công tác tư pháp và Kế hoạch công tác kiểm sát của Viện KSND tỉnh năm 2019. Chủ động đề ra các giải pháp nhằm thực hiện và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và bản lĩnh nghề nghiệp cho cán bộ, công chức Viện KSND hai cấp.

Lễ công bố Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Lễ công bố Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Nhân dịp năm mới 2019, với niềm tin sâu sắc vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Viện KSND Tối cao, của Tỉnh ủy, sự quan tâm của HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức đoàn thể và đặc biệt là sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, với kinh nghiệm 58 năm hoạt động, tin tưởng rằng Viện KSND tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng với mười chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng cho ngành Kiểm sát Nhân dân “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Lê Hải

.