Sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị: Công tác triển khai và những kết quả

Chủ Nhật, 03/02/2019, 11:25 (GMT+7)

Xuân 2019 - Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta dưới sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; nhiều nghị quyết của T.Ư về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã và đang được triển khai và đạt nhiều kết quả mang tính quyết định.

Đối với Hà Giang, công tác này thời gian qua luôn được quan tâm sắp xếp, kiện toàn theo đúng các quy định, hướng dẫn của T.Ư; bảo đảm đồng bộ, thông suốt từ tỉnh đến cơ sở; đồng thời có sự nghiên cứu, vận dụng linh hoạt trong thành lập một số cơ quan, đơn vị phù hợp đặc điểm tình hình, nhằm đáp ứng nhiệm vụ từng giai đoạn. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, tổ chức bộ máy của tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế, do chức năng, nhiệm vụ giữa một số cơ quan tham mưu giúp việc của khối Đảng và cơ quan chuyên môn khối chính quyền còn trùng lắp, chưa bảo đảm đồng bộ, liên thông; các đơn vị sự nghiệp số lượng nhiều nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, hầu hết kinh phí hoạt động do ngân sách cấp...  Nguyên nhân chủ yếu do nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức Đảng cũng như công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sắp xếp bộ máy còn chưa thực sự quyết liệt; việc quản lý tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị chưa tập trung thống nhất về một đầu mối…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Nguyễn Trung Tài trao Huân chương Lao động cho các cá nhân tại buổi Tọa đàm kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14.10.1930 - 14.10.2018).				 Ảnh: THU PHƯƠNG
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh Nguyễn Trung Tài trao Huân chương Lao động cho các cá nhân tại buổi Tọa đàm kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14.10.1930 - 14.10.2018). Ảnh: THU PHƯƠNG

Trước yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới, trên cơ sở Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị T.Ư 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; BTV Tỉnh ủy ban hành Đề án Tổng thể số 22-ĐA/TU, ngày 8.2.2018 về đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, nhằm khắc phục thực trạng cồng kềnh, trùng chéo và có xu hướng ngày càng tăng cả về quy mô, số lượng; dần thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy, biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17.4.2015 của BCH T.Ư Đảng (khóa XI) và tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp.

Với các mục tiêu nhằm hoàn thiện khung tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, thí điểm thực hiện các mô hình về tổ chức bộ máy theo Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII); lựa chọn đại diện thí điểm gắn hoàn thiện Hướng dẫn sửa đổi Quy chế làm việc của tổ chức, cơ quan, đơn vị; thực hiện đề án và tăng cường phân cấp, ủy quyền cho chính quyền địa phương gắn xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực…; Đề án đã đưa ra các giải pháp triển khai trong toàn hệ thống chính trị. Để có cơ sở xây dựng đề án, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát tổng thể kỹ lưỡng tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh, đến cấp huyện, xã. Đồng thời, đánh giá quá trình hoạt động, triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ để thấy được những mặt mạnh, yếu tố bất cập, cách tháo gỡ… làm căn cứ triển khai các giải pháp phù hợp, như sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chuyển đổi mô hình,...

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Trung Tài chúc mừng các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối (nhiệm kỳ 2018 - 2020), tại Hội nghị lần thứ Nhất BCH Đảng bộ Khối. 								Ảnh: VĂN LONG
Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Trung Tài chúc mừng các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối (nhiệm kỳ 2018 - 2020), tại Hội nghị lần thứ Nhất BCH Đảng bộ Khối. Ảnh: VĂN LONG

Qua 1 năm triển khai thực hiện, đã có sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức bộ máy toàn hệ thống chính trị có sự đổi mới, sắp xếp, kiện toàn lại theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị được rà soát, sắp xếp có hệ thống, theo hướng tinh gọn, giảm số lượng cấp phó gắn tinh giản biên chế. Các kết quả nổi bật có thể kể đến, đó là:

Đối với cấp tỉnh, đã hợp nhất chức danh Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng thời là Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; thí điểm hợp nhất và đi vào hoạt động đối với Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh (trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh), Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh (trên cơ sở hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ), Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) - Thanh tra tỉnh (trên cơ sở hợp nhất UBKT Tỉnh ủy với Thanh tra nhà nước tỉnh); hợp nhất Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ với Ban Dân tộc tỉnh thành Ban Dân tộc – Tôn giáo tỉnh và rà soát, sắp xếp giảm đầu mối bên trong các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đã sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật vào Trường Cao đẳng Nghề thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh; sáp nhập Trung tâm Công tác xã hội trẻ em vào Trung tâm Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe, Trung tâm Phòng, chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trực thuộc Sở Y tế; chia tách Ban Quản lý Công viên Địa chất và Thông tin xúc tiến du lịch thành Ban Quản lý Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn và Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thành lập Ban Quản lý dự án bảo trì đường bộ, trực thuộc Sở Giao thông - Vận tải trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông, trực thuộc Sở Giao thông - Vận tải.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài tặng quà Liên trường Mầm non, PTDT bán trú Tiểu học và THCS xã Lùng Tám (Quản Bạ) tại Lễ khai giảng năm học mới.   Ảnh: LÊ HẢI
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài tặng quà Liên trường Mầm non, PTDT bán trú Tiểu học và THCS xã Lùng Tám (Quản Bạ) tại Lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: LÊ HẢI

Đối với cấp huyện, đã hợp nhất chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tại 11/11 huyện, thành phố; chức danh Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tại huyện Bắc Mê và Quản Bạ; thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND - UBND huyện thành Cơ quan Văn phòng huyện tại huyện Vị Xuyên; Ban Tổ chức cấp ủy với Phòng Nội vụ huyện cùng cấp thành Cơ quan Ban Tổ chức - Nội vụ huyện và UBKT cấp ủy với Thanh tra cùng cấp thành Cơ quan UBKT - Thanh tra huyện ở huyện Bắc Quang, Quang Bình, Quản Bạ và thành phố Hà Giang; sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện vào Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú Bắc Quang, trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Từ kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy năm 2018 đã giảm được 2 chức danh Trưởng cấp tỉnh; 2 đầu mối, 2 chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, 55 tổ chức cấp phòng (khoa/tổ), 95 lãnh đạo cấp phòng (khoa/tổ) của các sở, ngành;  giảm 1 đầu mối và 1 chức danh cấp Trưởng tổ chức tương đương cấp huyện; giảm 9 đầu mối và 22 chức danh cấp trưởng trực thuộc cấp huyện; 5 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện và giảm được 8.605 triệu đồng chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp cho các cơ quan, đơn vị so năm 2017.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành chủ động kiện toàn, sắp xếp lại các Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý nhằm giảm đầu mối tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Kết quả, đã giảm 6 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, 65 Ban Chỉ đạo cấp huyện và 1.031 Ban Chỉ đạo cấp xã, giúp tiết kiệm ngân sách chi phí hoạt động của các cơ quan và thời gian họp, hội nghị của lãnh đạo.

Có thể khẳng định, trong điều kiện không ít khó khăn khi văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của T.Ư về chức năng, nhiệm vụ, chế độ, phụ cấp... của các cơ quan sáp nhập, hợp nhất chưa thay đổi kịp tình hình thực tiễn; một bộ phận lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức còn trì trệ, ngại đổi mới; chưa thật sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đôi khi còn lúng túng trong triển khai thực hiện; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy là vấn đề khó, phức tạp và nhạy cảm, liên quan quyền lợi, tâm tư, uy tín của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động…; nhưng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt từ tỉnh xuống cơ sở cùng cách làm sáng tạo, linh hoạt và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát huy dân chủ trong thảo luận phương án, nắm bắt và làm tốt công tác tư tưởng, tâm tư đối với cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ lãnh đạo dôi dư sau sắp xếp…; đã tạo đồng thuận, thống nhất trong hành động, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã và đang từng bước được củng cố, kiện toàn, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và là nhân tố quyết định hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thực tiễn và kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của tỉnh khẳng định, đây là chủ trương đúng đắn, khoa học, phù hợp xu thế phát triển của đất nước, của tỉnh và thể hiện tầm nhìn, từng bước cải cách nền hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí hoạt động, giảm gánh nặng cho ngân sách và được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Đây là tiền đề quan trọng để triển khai hợp nhất, sáp nhập các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Mùa Xuân đã về trên Hà Giang biên cương, với những kết quả bước đầu sau một năm thực hiện chủ trương của T.Ư và triển khai Đề án, Kết luận của BTV Tỉnh ủy, chúng ta tiếp tục tin tưởng về một tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế trong tình hình mới!

NGUYỄN TRUNG TÀI (Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh)

.