"Quả ngọt" sau 2 năm thực hiện "Chi bộ kiểu mẫu gắn với xây dựng Nông thôn mới" ở Vị Xuyên

Chủ Nhật, 10/02/2019, 07:54 (GMT+7)

Xuân 2019 - Chi bộ là “tế bào” của Đảng, “hạt nhân” lãnh đạo ở cơ sở. Chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng phụ thuộc vào chất lượng của chi bộ. Chính vì vậy, việc khắc phục những hạn chế, nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường sức chiến đấu của chi bộ nông thôn là yêu cầu cần thiết, nhất là khi chúng ta đang thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM). Để thực hiện chủ trương trên và khắc phục yếu kém trong lãnh, chỉ đạo của chi bộ hiện nay, Đảng bộ huyện Vị Xuyên đã xây dựng và thực hiện Đề án 03 về xây dựng “Chi bộ kiểu mẫu gắn với xây dựng NTM”, nhằm phát huy năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng cũng như trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn xây dựng NTM ở cơ sở, giai đoạn 2016 – 2020.

Huyện Vị Xuyên có 261 chi bộ thôn bản, tổ dân phố, trực thuộc 24 xã, thị trấn. Thực hiện đề án, mỗi xã, thị trấn chọn từ 1 đến 2 chi bộ xây dựng Chi bộ kiểu mẫu gắn với xây dựng NTM. Đề án đã đi được nửa chặng đường và đạt những kết quả thiết thực tại các chi bộ thôn, bản chọn làm điểm. Trước khi thực hiện đề án, mặc dù các chi bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, lúng túng trong xác định nhiệm vụ chính trị; phân công nhiệm vụ, địa bàn, phụ trách hộ, nhóm hộ cho đảng viên; nên việc đề ra chủ trương và giải pháp lãnh đạo phát triển KT-XH, xây dựng NTM gặp không ít khó khăn… Sau khi thực hiện đề án, các biểu hiện trên được cải thiện rõ nét.

Ra quân dồn điền - đổi thửa tại thôn Diếc, xã Bạch Ngọc.
Ra quân dồn điền - đổi thửa tại thôn Diếc, xã Bạch Ngọc.

Tại Thượng Sơn (địa bàn vùng cao, vùng sâu của huyện), xã đã chọn Chi bộ thôn Vằng Luông làm điểm thực hiện đề án. Chi bộ tổ chức sinh hoạt đúng hướng dẫn của cấp trên, nêu cao vai trò, trách nhiệm của chi ủy và đồng chí Bí thư chi bộ. Trước khi sinh hoạt, Bí thư chi bộ chuẩn bị trước nội dung kỹ lưỡng và họp chi ủy thảo luận nội dung sinh hoạt. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Chương trình xây dựng NTM, tập trung chỉ đạo thực hiện 16/16 việc của thôn không cần đến sự hỗ trợ của Nhà nước. Xã Thanh Thủy vùng biên chọn thôn Nà Sát làm điểm; dưới sự lãnh, chỉ đạo của chi bộ, các tổ chức chính trị hoạt động tích cực, có kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách từng tiêu chí trong chương trình NTM, các công việc được giải quyết kịp thời, hiệu quả; công khai, dân chủ, nhân dân được bàn bạc, được làm, được kiểm tra, đã tạo được sự đồng thuận cao. Do đó, thôn Nà Sát đã thực hiện được 10/10 tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn thôn NTM do huyện ban hành và được công nhận đạt chuẩn thôn NTM. Đến với thôn Chăn II của xã Phú Linh, đồng chí Bí thư chi bộ cho biết: Thực hiện Đề án 03 của Huyện ủy, chi bộ luôn chủ động nắm bắt tư tưởng đảng viên và nhân dân, các kiến nghị của bà con được giải quyết ngay tại cơ sở; không có đơn, thư vượt cấp, nhân dân yên tâm phát triển kinh tế; thôn trở thành vùng động lực phát triển kinh tế của xã. Trong quá trình lãnh đạo, chi bộ luôn chủ động điều chỉnh các nội dung phù hợp thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện Chương trình NTM chi bộ luôn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nên các tiêu chí được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Thôn Chăn II đạt tiêu chuẩn “Chi bộ kiểu mẫu gắn với xây dựng NTM” của đề án. Chi bộ thôn Nậm Rịa, xã Tùng Bá, thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ theo nội dung hướng dẫn của Đề án 03, trình tự các bước tổ chức sinh hoạt có nhiều tiến bộ so với trước. Các buổi sinh hoạt đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ trong tháng; định hướng thảo luận và thảo luận sôi nổi; có kết luận rõ ràng và phân công nhiệm vụ cho đảng viên hàng tháng. Thôn đã duy trì 16 việc của thôn và thực hiện 10/10 tiêu chí thôn NTM của huyện.

Lãnh đạo xã Phú Linh dự sinh hoạt Chi bộ tại thôn Mường Bắch.
Lãnh đạo xã Phú Linh dự sinh hoạt Chi bộ tại thôn Mường Bắch.

Ngoài các xã, thôn trên, những xã còn lại đều triển khai thực hiện Đề án 03 nghiêm túc, với các nội dung: Duy trì và thực hiện tốt chế độ sinh hoạt chi bộ. Làm tốt công tác phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ của đảng viên. Nâng cao chất lượng quản lý, giáo dục và sàng lọc đảng viên của chi bộ. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới đảm bảo số lượng, chất lượng. Về giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ: Lãnh đạo thực hiện tốt chế độ sơ kết, tổng kết, thông tin, báo cáo… Nhiều thôn thực hiện hiệu quả 16 việc của thôn, đạt 10/10 tiêu chí thôn NTM và được công nhận đạt chuẩn NTM của huyện.

Qua 2 năm thực hiện, đề án đã chỉ rõ được các bước sinh hoạt của chi bộ, là bộ khung để các chi bộ thôn, bản vận dụng trong sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường sức chiến đấu của chi bộ nông thôn. Đồng thời, giúp thôn lựa chọn được những việc cần làm trong xây dựng NTM; phát huy nội lực, tranh thủ sự ủng hộ của tỉnh,  huyện và toàn xã hội, từ đó đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: An Dương

.