Đảng mạnh, kinh tế vững

Thứ Ba, 05/02/2019, 10:40 (GMT+7)

Xuân 2019 - “Đảng bộ huyện xác định: Đảng có mạnh, hệ thống chính trị có trong sạch, vững mạnh, KT - XH mới phát triển bền vững. Chính vì vậy, chúng tôi đã và đang chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo toàn diện, trong đó, tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, phát triển kinh tế trọng tâm, trọng điểm…” - Bí thư Huyện ủy Yên Minh Nguyễn Khánh Lâm tâm sự trước thêm Xuân mới.

Bộ mặt nông thôn của xã biên giới Phú Lũng đang từng ngày đổi thay.
Bộ mặt nông thôn của xã biên giới Phú Lũng đang từng ngày đổi thay.

Từ sự chia sẻ của người đứng đầu cấp ủy, sâu chuỗi những định hướng, chỉ đạo và kết quả thực hiện trên mọi mặt đời sống xã hội ở Yên Minh, mới thấy rõ sự vào cuộc và quyết tâm chính trị cao, cách làm hết sức sáng tạo của huyện thời gian qua. Điều đó, được thể hiện qua việc, Đảng bộ, chính quyền huyện Yên Minh ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án về các vấn đề, như: Nâng cao chất lượng hoạt động của BTV Đảng ủy các xã, thị trấn; luân chuyển công chức, viên chức giữa các Ban xây dựng Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; thí điểm và nhân rộng Mô hình “Sinh hoạt chi bộ mẫu luân phiên trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn”; đổi mới nâng cao chất lượng bồi dưỡng cấp ủy viên các cấp và chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện “Nói đi đôi với làm”; xây dựng và phát triển trung tâm cụm xã; phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa; tổ chức lại sản xuất cho nông dân…

Lãnh đạo huyện Yên Minh tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Mậu Long
Lãnh đạo huyện Yên Minh tiếp xúc, đối thoại với nhân dân xã Mậu Long

Điểm lại những kết quả nổi bật trong năm 2018 và nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Huyện ủy Yên Minh Nguyễn Khánh Lâm khẳng định: Kết quả lớn nhất Đảng bộ, chính quyền huyện đạt được chính là sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, xử lý triệt để những vấn đề từ cơ sở, hạn chế đơn thư, khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp. Sự thống nhất, đoàn kết trong tập thể BTV, BCH Đảng bộ huyện và cấp ủy cơ sở ngày càng được củng cố, tăng cường. Quy chế Dân chủ được phát huy, phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ” được thực thi nghiêm túc. Cơ bản đội ngũ cán bộ được sắp xếp, bố trí đúng vị trí, việc làm, phát huy được năng lực, sở trường công tác, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện Yên Minh đang phát triển mạnh theo hướng hàng hóa.  Trong ảnh: Chợ bò xã Du Già tiêu thụ 70 - 100 con/phiên.
Chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện Yên Minh đang phát triển mạnh theo hướng hàng hóa. Trong ảnh: Chợ bò xã Du Già tiêu thụ 70 - 100 con/phiên.

Những dấu ấn trong công tác lãnh, chỉ đạo được minh chứng rõ nét, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Yên Minh đã đạt và vượt kế hoạch đề ra cho 20 nhóm chỉ tiêu; 27 nhóm chỉ tiêu đạt trên 70%; toàn huyện hoàn thành 123 tiêu chí Nông thôn mới; trong đó có 2 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, đặc biệt có Phú Lũng là xã biên giới đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân trong 3 năm gần đây đạt trên 6%/năm; diện mạo nông thôn từng ngày đổi mới.

Những kết quả đạt được trên xuất phát từ sự nỗ lực, linh hoạt trong công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và tinh thần đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện Yên Minh đã đồng lòng, đồng sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Bài, ảnh: Duy Tuấn

.