"Lấy dân làm gốc" – tư tưởng nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Năm, 02/09/2021, 15:41 (GMT+7)

BHG - Trong tháng 7 vừa qua, khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng trên thế giới với chủ đề “Vì hạnh phúc của nhân dân, trách nhiệm của chính Đảng”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, sâu sắc, khẳng định tư tưởng lấy dân làm gốc, nhân dân là mục tiêu, đối tượng hướng tới, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong chiều dài lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tác phẩm “Nghe lời Bác dạy” của họa sĩ Vương Trình
Tác phẩm “Nghe lời Bác dạy” của họa sĩ Vương Trình. Ảnh: toquoc.vn

Bằng cơ sở lý luận, thực tiễn, dẫn chứng, đúc rút từ bài học kinh nghiệm sâu sắc trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng, bài phát biểu của Tổng Bí thư súc tích và sâu sắc, truyền cảm hứng, góp phần quan trọng làm sáng rõ chủ đề hội nghị “Vì hạnh phúc của nhân dân, trách nhiệm của các chính đảng”. Với tinh thần quốc tế, cởi mở, những chia sẻ, phát biểu của Tổng Bí thư được Hội nghị ghi nhận và đánh giá cao.

Đúng với chủ đề Hội nghị, Tổng Bí thư khẳng định nhân dân là mục tiêu, đối tượng hướng tới của chính Đảng. Dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Tổng Bí thư chỉ rõ, đối với các chính đảng và tổ chức chính trị hoạt động trong thực tiễn thì “nhân dân là nền tảng chính trị - xã hội, là cội nguồn sức mạnh; đồng thời là mục tiêu, đối tượng hướng tới của các chủ trương, chính sách của mỗi quốc gia và các chính đảng chân chính”.

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta đã xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là đáp ứng yêu cầu cấp thiết của dân tộc và nguyện vọng tha thiết của nhân dân.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viên thấm nhuần quan điểm “bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều là của dân”. Nhận thức sâu sắc và đánh giá đúng đắn vai trò, vị trí, sức mạnh của nhân dân, tư tưởng “lấy dân làm gốc”, dựa vào nhân dân, vì lợi ích của nhân dân là quan điểm chủ đạo, xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng. Mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt tư tưởng “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN”. Cũng từ căn cốt sâu xa đó, nhiều lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở cán bộ, đảng viên: “Phải biết dựa vào dân, lắng nghe dân, cái gì mà quần chúng nhân dân hoan nghênh, ủng hộ thì chúng ta phải quyết tâm làm và làm cho bằng được; ngược lại, cái gì nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét, phản đối thì chúng ta phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm”.

Phát biểu của Tổng Bí thư củng cố, làm sáng rõ hơn mục tiêu của cách mạng vô sản nói chung và về CNXH và con đường đi lên CNXH mà Việt Nam hướng đến. Đó là khát vọng về một xã hội tốt đẹp mà ở đó con người ai cũng được phát triển toàn diện; được sống cuộc sống ấm no, hạnh phúc, trong hòa bình, mọi người bình đẳng với nhau, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau... Đây cũng là những giá trị tiến bộ của nhân loại được khẳng định trong các công ước, điều ước quốc tế đề cập, ra sức bảo vệ, đấu tranh, thúc đẩy trên toàn thế giới.

Tổng Bí thư khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn trên thế giới, nhưng nhân dân các nước cũng đang đứng trước thách thức gay gắt,… nhất là các cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, bất ổn chính trị - xã hội, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, hoạt động khủng bố, đại dịch COVID-19 đang diễn ra đã tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội toàn cầu và cuộc sống của con người. 

Thực tế, hơn một năm qua, Việt Nam nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19, coi sức khỏe và an toàn sinh mạng của người dân là trên hết, trước hết; chủ động, tích cực phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Với ý chí và quyết tâm của dân tộc là phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Bài phát biểu của Tổng Bí thư đã bác bỏ tư tưởng hoài nghi, dao động, xét lại và những quan điểm sai trái, thù địch về CNXH, mục tiêu, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đang ra sức chống phá.

Đánh giá và đưa tin về toàn cảnh Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới, Hãng Thông tấn lớn Sputnik của Nga khẳng định: “Việt Nam đã chứng minh sức mạnh vô địch của nhân dân”. Tờ báo dành sự trân trọng và đánh giá phát biểu của Tổng Bí thư “gây ấn tượng mạnh khi tái khẳng định quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư tưởng lấy dân làm gốc”.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư góp phần nhận thức sáng rõ, sâu sắc hơn về chủ đề “Vì hạnh phúc của nhân dân, trách nhiệm của chính Đảng”, tạo sự cởi mở, hợp tác, cùng thảo luận, đóng góp quan trọng sự thành công của Hội nghị, qua đó tiếp tục khẳng định CNXH và con đường đi lên CNXH mà Đảng, nhân dân ta đi tới. Những quan điểm, gợi mở, chia sẻ trong bài phát biểu quan trọng này được hội nghị ghi nhận, đánh giá cao, lan tỏa nguồn cảm hứng thành công của cách mạng Việt Nam trong phong trào cách mạng vô sản từ tư tưởng “Lấy dân làm gốc”, tô thắm truyền thống quốc tế trong sáng, tạo sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy đoàn kết, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các chính đảng trên toàn thế giới.

Trung tá Đặng Công Thành (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)
.