Hà Giang

Tiếng nói lạc lõng, ngược dòng không thể làm giảm lòng tin với Đảng

08:37, 04/09/2020

BHG - Với tinh thần thượng tôn pháp luật, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã kiên quyết xử lý những cán bộ sai phạm, nhất là cán bộ cấp cao với quan điểm “cán bộ cấp càng cao càng phải nêu gương”, qua đó làm trong sạch đội ngũ, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao uy tín và củng cố niềm tin trong nhân dân. Việc xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Vậy mà, những phần tử chống đối, thù địch lại đưa ra những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật, cố tình hướng lái việc xử lý cán bộ sai phạm và công tác cán bộ nhằm gây chia rẽ trong Đảng, làm suy giảm lòng tin của người dân đối với Đảng.

Lễ thượng cờ cột cờ trên đỉnh núi Thới Lới, huyện đảo Lý Sơn. (Ảnh: Lâm Phan/Vietnam+)
Lễ thượng cờ trên đỉnh núi Thới Lới, huyện đảo Lý Sơn. (Ảnh: Lâm Phan/Vietnam+)

Trong lịch sử 90 năm rèn luyện phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là “nhiệm vụ then chốt,” trong đó công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, trên cả hai mặt “xây” và “chống,” trong đó “xây” trước “chống” sau, “xây” là cơ bản, lâu dài, “chống” là quan trọng, cấp bách, hai nhiệm vụ này luôn song hành, kết hợp nhuần nhuyễn nhằm làm trong sạch đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ”. Người cho đó là: “Kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta”. Bởi vậy, ngay từ khi Cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền cách mạng mới được thành lập, Đảng, Nhà nước đã nhận diện, thẳng thắn chỉ ra các hiện tượng tham ô tài sản, nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn và có những hành động cụ thể nhằm kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, có hành vi sai phạm.

Thực tiễn 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, Việt Nam không ngừng phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, thế và lực ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Tuy nhiên, trước những tác động mặt trái của cơ chế thị trường, mở cửa hội nhập, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên không thường xuyên tu dưỡng, suy thoái biến chất, bị lợi ích cá nhân làm lóa mắt, tìm cách đục khoét tài sản công, gây ra những hậu quả hết sức nghiêm trọng. Dẫu chỉ là “mía sâu có đốt, nhà dột có nơi”, nhưng Đảng ta đã chỉ rõ ba vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, cần tập trung lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện thật tốt.

Trước hết là kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng. Để ngăn chặn tình trạng này, Đảng, Nhà nước thể hiện rõ quan điểm và quyết tâm không bao che, dung túng những hành vi sai phạm; kiên quyết xử lý, loại khỏi bộ máy những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước, với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có “vùng cấm,” không có ngoại lệ, bất kỳ cán bộ, đảng viên nào có sai phạm đều bị xử lý nghiêm minh, công bằng.

Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý, nhất là những vụ án nghiêm trọng được Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử, bước đầu khắc phục tình trạng án treo về tội phạm tham nhũng; từng bước chú trọng công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, các cơ quan tố tụng, thi hành án dân sự trong cả nước đã thu hồi trên 37.000 tỷ đồng. Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã thu hồi, tạm giữ, kê biên, phong tỏa, ngăn chặn tẩu tán tài sản trị giá trên 11.700 tỷ đồng và nhiều tài sản, bất động sản có giá trị khác…

Việc xử lý các vụ án được tiến hành kỹ lưỡng và trên tinh thần thượng tôn pháp luật, căn cứ vào hành vi phạm tội của các bị cáo, hậu quả gây ra đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân, căn cứ vào quy định, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, khiến chính các bị cáo phải tâm phục khẩu phục, nhiều bị cáo nhận thức rõ sai phạm của mình và đã thể hiện sự ăn năn, hối cải.

Đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những cán bộ, đảng viên nhen nhóm ý đồ lạm dụng quyền lực để trục lợi, cố tình chiếm dụng tài sản của Nhà nước và nhân dân, được đông đảo nhân dân đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.

Vậy nhưng, các lực lượng thù địch luôn tìm cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, chúng không bao giờ muốn Đảng vững mạnh. Cứ mỗi lần trước thềm đại hội Đảng, chúng lại cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật, rêu rao rằng việc xử lý cán bộ tham nhũng, tiêu cực là “đấu đá nội bộ”, “phe cánh chính trị” là “sự thất bại nặng nề của công tác nhân sự mà Đảng Cộng sản lãnh đạo”.

Dù cách thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt đến đâu, thì đó cũng chỉ là những tiếng nói lạc lõng, đi ngược lại xu thế, dòng chảy chung. Những tiếng nói lạc lõng đó không thể đảo ngược quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân ta trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm xây dựng và chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, phù hợp với mong muốn, nguyện vọng chung của toàn Đảng, toàn dân, vì lợi ích và sự phát triển trường tồn của dân tộc Việt Nam.                                                    

BTV  (Nguồn: tuyengiao.vn)


Cùng chuyên mục

Không để các thế lực thù địch chống phá công tác nhân sự của Đảng trong tình hình hiện nay

BHG - Phá hoại công tác nhân sự, tuyên truyền, xuyên tạc về công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là những mưu đồ hết sức tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm phá hoại an ninh chính trị nội bộ, phá hoại sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

 

29/07/2020
Vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp báo chí - biểu hiện của suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

BHG - Đạo đức nghề nghiệp được khẳng định là một trong những phẩm chất có tính chất nền tảng của hoạt động báo chí. Để phát triển lành mạnh, tạo dựng uy tín trong xã hội và bạn đọc, mọi nền báo chí luôn coi trọng, đề cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Báo chí có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Do đó, đạo đức nghề nghiệp báo chí cũng cần được đề cao và được khẳng định là một trong những phẩm chất có tính chất nền tảng của hoạt động báo chí. 

28/06/2020
Ý nghĩa rút ra từ bài học phòng chống đại dịch covid - 19

BHG - Khi bài này lên khuôn thì trên thế giới vẫn đang rộ lên về đại dịch Covid-19 mà con số người mắc bệnh, người bị tử vong cứ diễn ra ngày một tăng, các nước cũng có quan điểm rất khác nhau về cách xử sự, đối phó với đại dịch.

 

24/07/2020
Đấu tranh với những thủ đoạn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng

BHG - Thủ đoạn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không phải đến nay mới có. Tuy nhiên chúng ta dễ dàng nhận thấy, trước mỗi sự kiện lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thì các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị lại "tung hỏa mù" với rất nhiều quan điểm bất mãn, sai trái, xuyên tạc nhằm gieo rắc sự hoài nghi, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

 

23/07/2020