BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
.
09:58 | 15/08/2019

LTS: Nhằm phát huy vai trò của cơ quan thông tấn, báo chí tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; kịp thời làm rõ những vấn đề dư luận xã hội quan tâm cũng như hạn chế tác động xấu từ những thông tin sai lệch, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội; Báo Hà Giang Điện tử mở chuyên mục mới: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng". Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

.
.
.
 • Chủ động phòng, chống lợi dụng tự do ngôn luận trên không gian mạng Chủ động phòng, chống lợi dụng tự do ngôn luận trên không gian mạng
  09:07 | 04/10/2021
  BHG - Ở mỗi quốc gia, tùy thuộc vào từng điều kiện và bối cảnh cụ thể mà Nhà nước đưa ra những giới hạn nhất định trong lĩnh vực tự do ngôn luận của công dân. Bên cạnh việc đề cao tự do ngôn luận vì lợi ích chung, các quốc gia đều không cho phép lợi dụng tự do ngôn luận để xuyên tạc với ý đồ xấu, bất chấp luật pháp...
  .
 • Cảnh giác trước luận điệu cố tình xuyên tạc hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trên tuyến đầu chống dịch Cảnh giác trước luận điệu cố tình xuyên tạc hình ảnh
  15:01 | 28/09/2021
  Từ khi đại dịch COVID -19 bùng phát tới nay, hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Quân đội Nhân dân đã được huy động phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia giải quyết những vấn đề nóng bỏng tại các địa phương. Thế nhưng trên không gian mạng, một số tổ chức, cá nhân thù địch, cơ hội chính trị lại cố tình bóp méo, xuyên tạc, bôi xấu hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19.
  .
 • "Lấy dân làm gốc" – tư tưởng nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam
  15:41 | 02/09/2021
  Trong tháng 7 vừa qua, khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chính đảng trên thế giới với chủ đề "Vì hạnh phúc của nhân dân, trách nhiệm của chính Đảng", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, sâu sắc, khẳng định tư tưởng, lấy dân làm gốc, nhân dân là mục tiêu, đối tượng hướng tới, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong chiều dài lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  .
 • Tính tất yếu phải bảo vệ Đảng Tính tất yếu phải bảo vệ Đảng
  09:50 | 13/08/2021
  Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ ngày thành lập đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định là một Đảng kiểu mới - Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, mang bản chất của giai cấp công nhân. Đảng luôn luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Nhận thức sâu sắc về nguy cơ phân liệt, tan rã về chính trị, tư tưởng và tổ chức, từ rất sớm, Đảng ta đã thấy rõ tính tất yếu và luôn chủ động đề ra chủ trương phải bảo vệ Đảng.
  .
 • Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay
  09:28 | 31/07/2021
  Ngay từ khi ra đời năm 1930, Đảng ta đã phải tiến hành cuộc đấu tranh quyết liệt chống lại các âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, bảo vệ bản chất cách mạng và khoa học của hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam - kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin vào điều kiện cụ thể của nước ta.
  .
 • Cảnh giác trước "đại dịch" tin giả Cảnh giác trước
  09:42 | 27/07/2021
  Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, tình trạng tin giả gây nhiễu loạn trên internet, mạng xã hội cũng trở thành "đại dịch" nguy hiểm, đáng sợ không kém dịch bệnh. Mới đây nhất trên mạng xã hội lan truyền một số thông tin như: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện phong tỏa theo phương án mới và kêu gọi người dân đi mua sắm tích trữ hàng hóa
  .
 • Không thể xuyên tạc, phủ nhận về nền giáo dục ở nước ta hiện nay Không thể xuyên tạc, phủ nhận về nền giáo dục ở nước ta hiện nay
  10:36 | 16/07/2021
  Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo, đổi mới, phát huy trí tuệ của các cấp, ngành và toàn dân để xây dựng nền giáo dục Việt Nam đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tâm huyết, vẫn còn những kẻ luôn xuyên tạc, bịa đặt, phủ nhận, đặc biệt lợi dụng những yếu kém, khuyết điểm trong lĩnh vực giáo dục...
  .
 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
  09:38 | 08/07/2021
  Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kế thừa di sản đó Đảng ta đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn để từng bước đưa đất nước ngày càng phát triển phồn thịnh. Đề cập một số khía cạnh từ góc nhìn thực tiễn của Việt Nam về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có bài viết quan trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Ban Biên tập Báo Hà Giang xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.
  .
 • Công chúng với tự do ngôn luận trên mạng xã hội Công chúng với tự do ngôn luận trên mạng xã hội
  09:10 | 08/07/2021
  BHG - Trên lĩnh vực truyền thông có ba tuyến tiếp cận: Chủ thể truyền thông, phương tiện truyền thông và tiếp nhận truyền thông. Ta thường quen với mô hình, truyền thống mà chủ thể truyền thông đưa tin qua các phương tiện truyền thông đến công chúng với tư cách là người tiếp nhận thông tin.
  .
 • Kiên định, tỉnh táo trước mọi luận điệu của thế lực thù địch và phần tử cơ hội Kiên định, tỉnh táo trước mọi luận điệu của thế lực thù địch và phần tử cơ hội
  16:23 | 02/07/2021
  BHG - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu ra là: "Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", kiên định con đường và mục tiêu Đảng đã đề ra.
  .
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chủ nghĩa cá nhân là "chỉ lo mình béo, mặc thiên hạ gầy" Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chủ nghĩa cá nhân là
  15:09 | 26/05/2021
  BHG - "Một dân tộc, một Đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân". Chủ tịch Hồ Chí Minh tuy đã đi xa nhưng lời cảnh tỉnh đó của Người vẫn còn nguyên giá trị đối với dân tộc, Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn hiện nay.
  .
 • Nhận diện 4 hành vi, thủ đoạn chống phá bầu cử Nhận diện 4 hành vi, thủ đoạn chống phá bầu cử
  16:16 | 19/05/2021
  Người dân hết sức cảnh giác với những âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá cuộc bầu cử, lợi dụng cuộc bầu cử để chống phá Đảng, Nhà nước của các đối tượng.
  .
 • "Ý Đảng và lòng dân" là một, sự thật không thể phủ nhận, chia rẽ trong bất luận hoàn cảnh nào
  14:51 | 12/05/2021
  BHG - Lịch sử cách mạng Việt Nam hơn 91 năm qua đã chứng minh sự thống nhất bền chặt giữa "ý Đảng" và "lòng dân". Sự thống nhất đó là nhân tố cơ bản làm nên những thắng lợi vĩ đại, huy hoàng của dân tộc Việt Nam trong cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đó là động lực làm nên những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay. Thực tế đó không ai có thể phủ nhận.
  .
 • Không ngừng đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận Không ngừng đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận
  16:07 | 06/05/2021
  Trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, âm mưu cơ bản, lâu dài là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở nước ta, xóa bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng lái cách mạng Việt Nam đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Vì vậy, mọi lúc, mọi nơi, mọi điều kiện chúng ta cần liên tục đấu tranh nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
  .
 • Vai trò lãnh đạo của Đảng trong bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Vai trò lãnh đạo của Đảng trong bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp
  09:48 | 08/04/2021
  Không là ngoại lệ, tiếp theo các hoạt động chống phá Đại hội XIII Đảng, các thế lực thù địch lại tập trung vào chống phá công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Một nội dung mà chúng đang khoét sâu là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với cuộc bầu cử.
  .
 • Đảng vì dân Đảng vì dân
  16:10 | 31/01/2021
  BHG - Thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên của Đảng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. Tư tưởng vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và luyện rèn nên một Đảng Cộng sản Việt Nam với lý tưởng cao cả sống vì dân. Từ khi thành lập đến nay đã hơn 90 năm, Đảng ta lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam của Đảng.
  .
 • Đại hội XIII của Đảng và quyết tâm đưa đất nước ta vươn lên tầm cao mới! Đại hội XIII của Đảng và quyết tâm đưa đất nước ta vươn lên tầm cao mới!
  11:46 | 31/01/2021
  BHG - Năm 1985, từ thực tế tình hình kinh tế đất nước đang lạm phát, khủng hoảng, Đảng và Nhà nước ta đã thống nhất xóa bỏ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp, quyết tâm đổi mới, đưa đất nước thoát khỏi khó khăn. Những quyết sách quan trọng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong năm 1985 là bước chuẩn bị quan trọng để từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, tháng 12.1986, chúng ta bước vào một giai đoạn mới, thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện nền kinh tế thị trường, hội nhập và phát triển.
  .
 • Phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân Phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân
  19:29 | 14/01/2021
  Quan điểm nhất quán đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Ðoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân".
  .
 • Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin Không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin
  10:57 | 08/01/2021
  Gần đây, âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch ngày càng xảo quyệt và nguy hiểm. Những quan điểm sai trái mà các thế lực thù địch đã tung ra đều có chung bản chất và mục đích, nhưng hình thức thể hiện ngày càng thay đổi đa dạng.
  .
 • Tỉnh táo nhận diện, đấu tranh với "tuyên truyền đen" Tỉnh táo nhận diện, đấu tranh với
  19:09 | 07/01/2021
  BHG - Từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 35-CT/TW về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) đến nay, các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí đã tổ chức "chiến dịch tuyên truyền đen" với rất nhiều thủ đoạn nhằm gây hoang mang, nghi ngờ trong dư luận. Vào thời điểm Đại hội XIII sắp được tổ chức "chiến dịch tuyên truyền đen" càng được tiến hành ráo riết hơn, với rất nhiều hoang tin, bình luận xuyên tạc và suy đoán…
  .
 • Duy ý chí "căn bệnh" nguy hiểm cần tránh Duy ý chí
  07:48 | 26/12/2020
  BHG - Ý chí là một trong những yếu tố làm nên phẩm chất, bản lĩnh của con người. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào ý chí cá nhân mà không tuân theo quy luật khách quan, hay coi ý chí là "chìa khóa vạn năng" để giải quyết mọi công việc mà không xuất phát từ thực tiễn cuộc sống thì lại là duy ý chí - một trong những biểu hiện của căn bệnh "kiêu ngạo cộng sản" dễ làm người cách mạng tự sa ngã, biến chất, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" – điều này hết sức nguy hiểm.
  .
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  10:06 | 21/12/2020
  BHG - Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thực chất là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Để nâng cao nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết cần thường xuyên bám sát định hướng chỉ đạo, hướng dẫn trong các chỉ thị...
  .
 • Những thành tựu trong đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam Những thành tựu trong đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam
  15:50 | 17/12/2020
  BHG - Sự chống phá điên cuồng, xuyên tạc sự thật của các thế lực cơ hội, thù địch về đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở Việt Nam là sự tiếp nối của cuộc đấu tranh ý thức hệ trong điều kiện mới nhằm phá hoại, làm mất ổn định, phát triển đất nước. Những luận điểm này tuy không có ý nghĩa gì về tri thức, lý luận, nhưng chúng ta không được coi nhẹ, phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phê phán.
  .
 • Đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những hành vi chống phá Đảng, Nhà nước Đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những hành vi chống phá Đảng, Nhà nước
  15:32 | 08/12/2020
  BHG - Thời gian gần đây, trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, Youtube, Zalo có rất nhiều hình ảnh và bình luận sai lệch sự việc cơ quan chức năng xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật ở Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội); công tác phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra; tình hình lũ lụt miền Trung... Vẫn chiêu bài lắp ghép hình ảnh, suy đoán thiếu căn cứ dựa vào "phỏng vấn", "trao đổi" với một số đối tượng chống đối, họ đã dựng lên vụ việc khác xa sự thật nhằm vu cáo Đảng, Nhà nước đưa lực lượng đàn áp "dân lành", kêu gọi "quốc tế hóa" vấn đề…
  .
 • Cảnh giác với kiểu quy chụp, suy diễn nguy hiểm Cảnh giác với kiểu quy chụp, suy diễn nguy hiểm
  14:40 | 04/12/2020
  Trong khi Đảng, Nhà nước, Quân đội ta và người dân, các tổ chức, địa phương trong cả nước đang hướng về miền Trung bằng những việc làm thiết thực với quyết tâm không để đồng bào phải chịu cảnh đói rét, đặc biệt là tập trung cứu hộ, cứu nạn, nỗ lực khắc phục hậu quả bão lũ, sạt lở đất, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, thì có những đối tượng thông qua mạng xã hội lại lợi dụng việc làm từ thiện của một số người nổi tiếng để trách chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội.
  .
 • Tiếp tục đổi mới với tư duy mới, tầm nhìn mới Tiếp tục đổi mới với tư duy mới, tầm nhìn mới
  10:20 | 04/12/2020
  BHG - Với tư duy và tầm nhìn mới, kế thừa, bổ sung, phát triển đường lối đổi mới, Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII có nhiều điểm mới về cách tiếp cận; về mục tiêu; về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo; về các chủ trương và chính sách lớn. Các văn kiện thể hiện khát vọng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, phù hợp với giai đoạn mới của cách mạng.
  .
 • Chủ động phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" Chủ động phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện
  14:42 | 13/11/2020
  BHG - Bước vào thời kỳ mới, Đảng ta đã kịp thời nhận rõ các nguy cơ và thường xuyên có các biện pháp phù hợp, để nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ đó trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới. Từ Hội nghị toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (tháng 1.1994) Đảng đã chỉ ra bốn nguy cơ cần quan tâm đấu tranh phòng, chống, trong đó có nguy cơ "diễn biến hòa bình" làm "chệch hướng" con đường cách mạng.
  .
 • Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới
  09:14 | 08/11/2020
  BHG - Muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, yêu cầu và nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng ta hiện nay là bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, không phải là "ôm giữ" những luận điểm đã bị thực tiễn vượt qua.
  .
 • Tự hào về một Việt Nam luôn vượt lên khó khăn, phát triển ổn định Tự hào về một Việt Nam luôn vượt lên khó khăn, phát triển ổn định
  11:29 | 04/11/2020
  BHG - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang gặp rất nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên đe dọa sự ổn định của các quốc gia, đặc biệt là sự bất ổn về chính trị diễn ra tại không ít nơi trên thế giới. Nhưng, với Việt Nam luôn cho thấy hình ảnh của một dân tộc kiên cường vượt lên nghịch cảnh.
  .
 • Kiên định bảo vệ chế độ chính trị Kiên định bảo vệ chế độ chính trị
  10:30 | 30/10/2020
  BHG - Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013, Chương I với 13 điều quy định về vị trí vai trò của nhân dân; vị trí vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội…
  .
 • Không chấp nhận sự xúc phạm những hy sinh của cán bộ, chiến sĩ quân đội Không chấp nhận sự xúc phạm những hy sinh của cán bộ, chiến sĩ quân đội
  09:28 | 23/10/2020
  BHG - Những ngày qua, đồng bào cả nước hướng về mảnh đất khúc ruột miền Trung, nơi đã có hàng chục quân nhân ngã xuống khi đi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai - một nhiệm vụ chiến đấu thời bình của quân đội. Vậy mà lại xuất hiện những kẻ táng tận lương tâm, vong ơn bội nghĩa cất lên những luận điệu, chia sẻ những thông tin xuyên tạc, bịa đặt...
  .
 • Quân đội nhân dân Việt Nam mãi xứng đáng là điểm tựa, niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân Quân đội nhân dân Việt Nam mãi xứng đáng là điểm tựa, niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân
  10:48 | 08/10/2020
  BHG - Với mục tiêu bôi nhọ hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, thời gian gần đây các thế lực thù địch, chống phá cố tình lấy cớ một số sự vụ, sự việc vi phạm đơn lẻ để thổi phồng và quy chụp rằng: Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đang dần bị biến chất, không còn kiên định mục tiêu tối thượng là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...
  .
 • Thấm thía với bài học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng Thấm thía với bài học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
  16:00 | 25/09/2020
  BHG - Bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thể hiện một cách khái quát và rất sâu sắc những định hướng lớn trong quá trình chuẩn bị Đại hội XIII. Theo GS-TS Phùng Hữu Phú, điểm nổi bật đầu tiên trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là 5 bài học kinh nghiệm có tầm lý luận và chỉ đạo thực tiễn rất lớn. Trong đó, Tổng Bí thư...
  .
 • Bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới Bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới
  09:06 | 17/09/2020
  BHG - Muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư tưởng của Đảng ta hiện nay là bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới. PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: Trước hết, cần phải khẳng định, công tác tư tưởng, lý luận của Đảng ta đã có những bước chuyển biến tích cực qua 3 chặng đường...
  .
 • Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực tư tưởng Phòng, chống
  10:17 | 12/08/2020
  BHG - Phòng, chống "tự chuyển hóa" trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng là một nhiệm vụ quan trọng của tất cả các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị, xã hội và của toàn dân. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi toàn Đảng đang tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì các thế lực lại càng ra sức xuyên tạc, chống phá trên nhiều phương diện.
  .
 • Tiếng nói lạc lõng, ngược dòng không thể làm giảm lòng tin với Đảng Tiếng nói lạc lõng, ngược dòng không thể làm giảm lòng tin với Đảng
  08:37 | 04/09/2020
  BHG - Với tinh thần thượng tôn pháp luật, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã kiên quyết xử lý những cán bộ sai phạm, nhất là cán bộ cấp cao với quan điểm "cán bộ cấp càng cao càng phải nêu gương", qua đó làm trong sạch đội ngũ, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao uy tín và củng cố niềm tin trong nhân dân. Việc xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm được cán bộ...
  .
 • Không để các thế lực thù địch chống phá công tác nhân sự của Đảng trong tình hình hiện nay Không để các thế lực thù địch chống phá công tác nhân sự của Đảng trong tình hình hiện nay
  11:20 | 29/07/2020
  BHG - Phá hoại công tác nhân sự, tuyên truyền, xuyên tạc về công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là những mưu đồ hết sức tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm phá hoại an ninh chính trị nội bộ, phá hoại sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
  .
 • Ý nghĩa rút ra từ bài học phòng chống đại dịch covid - 19 Ý nghĩa rút ra từ bài học phòng chống đại dịch covid - 19
  15:41 | 24/07/2020
  BHG - Khi bài này lên khuôn thì trên thế giới vẫn đang rộ lên về đại dịch Covid-19 mà con số người mắc bệnh, người bị tử vong cứ diễn ra ngày một tăng, các nước cũng có quan điểm rất khác nhau về cách xử sự, đối phó với đại dịch.
  .
 • Đấu tranh với những thủ đoạn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng
  09:49 | 23/07/2020
  BHG - Thủ đoạn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không phải đến nay mới có. Tuy nhiên chúng ta dễ dàng nhận thấy, trước mỗi sự kiện lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30.5.2019 về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thì các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị lại "tung hỏa mù" với rất nhiều quan điểm bất mãn, sai trái, xuyên tạc nhằm gieo rắc sự hoài nghi, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.
  .
 • Hiểu và đánh giá đúng cán bộ là cơ sở cho việc bố trí, sử dụng cán bộ Hiểu và đánh giá đúng cán bộ là cơ sở cho việc bố trí, sử dụng cán bộ
  10:57 | 13/07/2020
  BHG - Lịch sử cách mạng Việt Nam chứng minh, đội ngũ cán bộ mạnh, có phẩm chất và năng lực không ngừng được nâng cao là một yếu tố cơ bản làm cho sức chiến đấu của Đảng trở nên bách chiến, bách thắng...
  .
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính nhân văn trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính nhân văn trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng
  08:44 | 02/07/2020
  BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Để xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh", giữ vững vị trí, vai trò, năng lực cầm quyền, nhất là trong điều kiện Đảng đã giành được chính quyền, lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, và đặc biệt thể hiện rõ tính Đảng, tính nhân văn sâu sắc.
  .
 • Vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp báo chí - biểu hiện của suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" Vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp báo chí - biểu hiện của suy thoái,
  10:29 | 28/06/2020
  BHG - Đạo đức nghề nghiệp được khẳng định là một trong những phẩm chất có tính chất nền tảng của hoạt động báo chí. Để phát triển lành mạnh, tạo dựng uy tín trong xã hội và bạn đọc, mọi nền báo chí luôn coi trọng, đề cao đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Báo chí có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Do đó, đạo đức nghề nghiệp báo chí cũng cần được đề cao và được khẳng định là một trong những phẩm chất có tính chất nền tảng của hoạt động báo chí.
  .
 • Con đường đi lên CNXH của nước ta là "phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển" Con đường đi lên CNXH của nước ta là
  09:56 | 19/06/2020
  BHG - Trong những năm gần đây, âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm. Một trong những biểu hiện chủ yếu là phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà thực chất đó là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  .
 • Đảng viên trẻ phải là nhân tố đi đầu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đảng viên trẻ phải là nhân tố đi đầu trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  09:45 | 11/06/2020
  Tại Diễn đàn "Thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI diễn ra chiều 30.5, tham luận về nội dung "Nhận diện những yếu tố tiêu cực ảnh hưởng, tác động đến nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay", đại biểu Đỗ Văn Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ ra 5 yếu tố tiêu cực ảnh hưởng, tác động đến nền tảng tư tưởng và công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
  .
 • Không thể đòi hỏi Đảng phải từ bỏ cương lĩnh
  10:06 | 09/06/2020
  BHG - Trong những năm gần đây, âm mưu, thủ đoạn chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt và nguy hiểm. Một trong những biểu hiện chủ yếu là phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mà thực chất đó là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi Đảng ta phải "từ bỏ" hoặc "thay đổi" Cương lĩnh.
  .
 • Nói không đi đôi với làm "bệnh trọng" cần giải nguy, chữa gấp
  14:02 | 21/05/2020
  Trong bài viết "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng" mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ, một trong những trường hợp phải kiên quyết cảnh giác, không để lọt vào BCH T.Ư khóa XIII khi đã mắc khuyết điểm: "Nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm". Người xưa từng răn dạy "Nói chín thì phải làm mười/Nói mười làm chín kẻ cười người chê". Dẫu đã làm được chín phần, chỉ có một phần không làm được như lời đã nói...
  .
 • Về quyền tự do ngôn luận trên báo mạng điện tử Về quyền tự do ngôn luận trên báo mạng điện tử
  08:42 | 11/03/2020
  BHG - Điều 25 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định". Như vậy theo quy định của Hiến pháp "quyền tự do ngôn luận" của mọi công dân là quyền được tự do có quan điểm và giữ vững quan điểm của mình, cũng như được tự do tìm kiếm và tiếp nhận...
  .
 • Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân
  14:51 | 05/03/2020
  BHG - 7 thập kỷ đã đi qua với nhiều giai đoạn cách mạng khác nhau, nhưng tư tưởng Dân vận của Bác vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi soi đường cho mỗi cán bộ, đảng viên. Điều này minh chứng cho quan điểm "Quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân" trong bài báo "Dân vận" của Hồ Chí Minh, thể hiện một cách sinh động tầm nhìn chiến lược về vai trò của "Dân" trong sự nghiệp cách mạng.
  .
 • Liêm chính trong suy nghĩ và hành động Liêm chính trong suy nghĩ và hành động
  10:34 | 06/02/2020
  BHG - Xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính trong suy nghĩ và hành động là tất yếu khách quan, là yêu cầu và nhiệm vụ của một Đảng cầm quyền, đồng thời còn là trách nhiệm của những người cộng sản Việt Nam trước lịch sử, nhân dân và dân tộc, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, trách nhiệm và uy tín của đội ngũ cán bộ trước Tổ quốc và nhân dân..
  .
 • Chuẩn mực đạo đức của Đảng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay Chuẩn mực đạo đức của Đảng trong xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay
  09:15 | 03/02/2020
  BHG - Hơn lúc nào hết, hiện nay cần tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để lãnh đạo đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ và hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
  .
 • Không thể bịa đặt, xuyên tạc sự thật Không thể bịa đặt, xuyên tạc sự thật
  12:23 | 16/01/2020
  BHG - Sau khi xảy ra sự việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), trên một số trang mạng xã hội và đài, báo nước ngoài xuất hiện nhiều ý kiến, quan điểm sai lệch, cố tình bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen, lợi dụng sự việc để gây chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân. Họ không chỉ biện minh, cổ xúy cho những hành vi vô thiên vô pháp, coi thường kỷ cương phép nước mà còn muốn kích động, thổi phồng sự việc, lôi kéo để tiếp tục làm phức tạp tình hình...
  .
 • Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng
  16:11 | 10/01/2020
  Thực tiễn những thắng lợi của cách mạng Việt Nam 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh: Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Những thành tựu đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là hơn 30 năm đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng chính là nhờ sự kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển bức thiết của cách mạng Việt Nam và phù hợp với quy luật phát triển của thời đại.
  .
 • Đồng Văn chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng Đồng Văn chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
  10:21 | 13/12/2019
  BHG - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, nhằm bảo vệ đường lối lãnh đạo, nền tảng tư tưởng của Đảng. Phát huy cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đứng đầu…
  .
 • Bản lĩnh để "miễn nhiễm" trước các âm mưu kích động Bản lĩnh để
  14:50 | 05/12/2019
  BHG - Cứ mỗi dịp đất nước ta có sự kiện chính trị, các ngày lễ, tết, là dịp không ít những kẻ "đâm lén", những kẻ bất hảo lưu vong lại tìm mọi cách chống phá Đảng, chế độ, xuyên tạc, bóp méo sự thật về sự phát triển của đất nước. Hơn hết, mỗi người Việt Nam đều nhận thấy mình đang được sống trong một đất nước hòa bình, ổn định và từng ngày phát triển mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Đảng.
  .
 • Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn
  15:29 | 29/11/2019
  BHG - Đảng, Nhà nước ta luôn phát huy dân chủ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và các tầng lớp nhân dân, phát huy trí tuệ tập thể vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước. Cùng với việc gương mẫu chấp hành cương lĩnh, điều lệ, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, mỗi đảng viên còn phải chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, những điều đảng viên không được làm, trong đó có kỷ luật phát ngôn.
  .
 • Phát huy vai trò của báo chí điện tử trong đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch Phát huy vai trò của báo chí điện tử trong đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch
  08:50 | 22/11/2019
  BHG - Trong công cuộc đổi mới ở nước ta, báo chí nói chung, báo chí điện tử nói riêng đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, từng bước đổi mới nội dung và phương thức, thích ứng với xu thế phát triển của nền báo chí hiện đại. Báo chí ngày càng đóng góp tích cực vào mọi mặt đời sống, xã hội, nhất là trong đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.
  .
 • Một quy định kịp thời và hợp lòng dân Một quy định kịp thời và hợp lòng dân
  10:48 | 07/11/2019
  BHG - Tiến tới đại hội Đảng các cấp, ngày 23.9.2019 Bộ Chính trị ban hành Quy định 205-QĐ/TW "Về vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền"...
  .
 • Chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc trước Đại hội Đảng các cấp Chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc trước Đại hội Đảng các cấp
  09:30 | 15/10/2019
  Đã thành "thói quen", trước mỗi kỳ Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc, các thế lực thù địch, phản động không ngừng đưa những thông tin sai trái, bóp méo, xuyên tạc tình hình đất nước nhằm kích động, chia rẽ nội bộ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
  .
 • "Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống"
  19:36 | 05/10/2019
  BHG - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Hồ Chủ tịch luôn yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nêu gương, bởi theo Người, "Một trăm bài diễn thuyết hay không bằng một tấm gương sống", "Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước".
  .
 • Bộ Chính trị Ban hành Quy định về việc kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền Bộ Chính trị Ban hành Quy định về việc kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền
  17:16 | 01/10/2019
  LTS: Ngày 23.9.2019, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn Quy định như sau:
  .
 • Sự thật đằng sau các luận điệu xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam Sự thật đằng sau các luận điệu xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam
  17:07 | 29/09/2019
  BHG - Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo và có gần 1/5 dân số theo tôn giáo. Hoạt động của các tôn giáo ở Việt Nam luôn được tôn trọng, được pháp luật bảo vệ và hoạt động trong khuôn khổ của luật pháp. Tuy nhiên, trong thời gian qua, lợi dụng quá trình giao lưu, hội nhập, mở cửa của nước ta, cũng như sự phát triển nhanh chóng của Internet và gia tăng số lượng người dùng các trang mạng xã hội, nhiều thế lực xấu đã liên tục đưa ra những nhận định xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam.
  .
 • Di huấn của Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng Di huấn của Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng
  17:01 | 29/09/2019
  BHG - Cùng với việc hoàn thiện bản Di chúc, nhân kỷ niệm 39 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930- 3.2.1969), Chủ tịch Hồ CHí Minh đã viết bài báo "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" đăng trên báo Nhân dân. Bài viết gồm 684 từ, ngắn gọn, súc tích, nêu lên một vấn đề rất quan trọng vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa thiết thực mang tính thời sự đối với Đảng cầm quyền. Trong bài viết, Hồ Chí Minh đã gắn đạo đức cách mạng với chủ nghĩa cá nhân.
  .
 • Ngăn chặn những nhân tố bên trong phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc Ngăn chặn những nhân tố bên trong phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc
  10:10 | 13/09/2019
  BHG - Một trong những âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động nhằm thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá Đảng, Nhà nước ta là phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Để thực hiện mục tiêu đó, chúng thường lợi dụng khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), vùng đồng bào tôn giáo, những tồn tại do lịch sử để lại và những khuyết điểm trong thực hiện các chính sách dân tộc...
  .
 • Thành quả công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo không thể xuyên tạc, phủ nhận Thành quả công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo không thể xuyên tạc, phủ nhận
  08:23 | 09/09/2019
  BHG - Ra sức xuyên tạc, hạ thấp, phủ nhận những thành quả của công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là một trong những âm mưu, thủ đoạn mà các thế lực thù địch đang tiến hành. Vì vậy, phòng, chống, ngăn ngừa những biểu hiện đó là hết sức cấp thiết, nếu không sẽ ảnh hưởng tới uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng.
  .
 • Chữa căn bệnh "né" trách nhiệm Chữa căn bệnh
  10:10 | 29/08/2019
  Một trong những căn bệnh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) tồn tại lâu nay là bệnh né tránh trách nhiệm, sợ trách nhiệm. Mặc dù đã được nhận diện và chỉ rõ là một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị theo Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII của Đảng, thế nhưng cho đến nay, căn bệnh này vẫn chưa được điều trị hiệu quả. Tác hại của căn bệnh này là rất lớn, đòi hỏi phải có phương thuốc đặc trị.
  .
 • Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn để không tự "đánh mất mình" Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn để không tự
  09:00 | 23/08/2019
  Đảng, Nhà nước ta luôn phát huy dân chủ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân, trong đó có các cán bộ hưu trí - những người có kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp tích cực, hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước. Tuy nhiên, thời gian qua, lợi dụng dân chủ, một số đảng viên, cán bộ hưu trí đã có những phát ngôn đi ngược lại quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng
  .
 • Cuộc "cách mạng" sàng lọc đảng viên - Kỳ cuối: Giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên Cuộc
  07:46 | 19/08/2019
  BHG - Qua rà soát, sàng lọc đợt đầu tiên theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21.1.2019 của Ban Bí thư, toàn Đảng bộ tỉnh có 53 đảng viên không còn đủ tư cách buộc phải xóa tên, khai trừ khỏi Đảng. Vậy đâu là nguyên nhân và làm cách nào để khắc phục? Nhằm hiểu rõ hơn về vấn đề này, Phóng viên (PV) Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí (Đ/c) Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh.
  .
 • Cuộc "cách mạng" sàng lọc đảng viên - Kỳ 2: Sàng lọc đảng viên Cuộc
  15:29 | 16/08/2019
  BHG - Qua rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên đã làm rõ nhiều trường hợp vi phạm các nội dung theo Chỉ thị số 28, gồm: 132 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; 106 đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng; 22 đồng chí vi phạm pháp luật Nhà nước và 46 đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp. Xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân...
  .
 • Cuộc "cách mạng" sàng lọc đảng viên - Kỳ 1: Đi ngược lời Tuyên thệ thiêng liêng Cuộc
  08:30 | 16/08/2019
  BHG - Ngày 21.1.2019, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thực hiện Chỉ thị số 28, các cấp ủy, tổ chức Đảng toàn tỉnh đã, đang rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ cấp chi bộ để kịp thời phát hiện, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng hình thức thích hợp theo quy định của Đảng.
  .
 • Mối nguy hiểm thật từ không gian ảo Mối nguy hiểm thật từ không gian ảo
  10:22 | 15/08/2019
  Thuật ngữ không gian mạng có thể hiểu là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu; là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.
  .
.
.
.
.
.