Thứ hai, 22/12/2014

Tiếng Việt  l  English

Trang chủ
Chính trị
Trong tỉnh
Trong nước
Xã hội
Kinh tế
Giáo dục
Du lịch
Thanh niên
Văn hoá
Pháp luật
Thể thao
Thế giới
Sức khoẻ
Khoa học
Tin học
Giải trí
Về Báo Hà Giang

Really Simple Syndication RSS

Tắt Telex VNI

(0989968559)

(02193) 861831

Đặt mặc định trang chủ
Liên hệ quảng cáo
Gửi toà soạn
Dinh dang Font tieng Viet

Tổng Biên tập :
Lê Trọng Lập

Liên kết Website

Lượt truy cập thứ:

64963638
Hôm nay: 11780 lượt

Tin, bài đọc nhiều nhất

 

Thứ hai, 17/05/2010 - 18:44" GMT+7


Page for print!    Send to friend ->

Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”
 

HGĐT- Với những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đất nước và dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới, từ năm 1987 Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá của Liên hợp quốc (LHQ) UNESCO đã xem xét, quyết định tổ chức kỷ niệm trọng thể 100 năm Ngày sinh của Người và phong tặng Hồ Chí Minh 2 danh hiệu cao quý là “Anh hùng giải phóng dân tộc” và “Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam”.

Lễ kỷ niệm này được tổ chức trọng thể tại Hội trường chính trụ sở của Tổ chức UNESCO (LHQ) đóng tại Pari - thủ đô nước Cộng hoà Pháp đúng ngày 19.5.1990 và công bố Quyết định trao tặng Hồ Chí Minh 2 danh hiệu này. Đồng thời cũng trong dịp này, nhiều quốc gia thành viên của LHQ cũng tổ chức trọng thể kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Bác tại quốc gia họ, như: Nga, Trung Quốc,Ấn Độ, Nhật Bản, các nước ở châuÂu, châu Mỹ, châu Phi..., thậm chí có nước còn tổ chức thành “Quốc lễ” nhưẤn Độ.


Tổ chức UNESCO phong tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh danh hiệu “Anh hùng giải phóng dân tộc” là nhờ những đóng góp to lớn của Bác cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân loại:


Thứ nhất: Hồ Chí Minh là người có ý chí lớn, có quyết tâm cao để tìm và tìm ra được con đường giải phóng dân tộc khỏi sự xâm lăng, đô hộ của chủ nghĩa đế quốc trong khi nhiều nhà yêu nước Việt Nam đều tìm và đấu tranh trong thực tiễn với mục tiêu là giải phóng dân tộc nhưng đều thất bại và sau mỗi lần thất bại thì dân tộc lại bị đô hộ nặng nề hơn; đặc biệt là thực hiện thành công đường lối giải phóng dân tộc trong điều kiện ở một quốc gia lạc hậu chống lại sự đô hộ của một quốc gia đã phát triển ở trình độ KHKT cao của Chủ nghĩa tư bản; đồng thời, vào đầu thế kỷ XX, nhiều nhà yêu nước của các nước thuộc địa khác trên thế giới cũng chưa tìm được con đường giải phóng cho dân tộc mình.


Thứ hai: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập, xây dựng các nhân tố bảo đảm cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thành công đó là: Sáng lập và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam - hạt nhân lãnh đạo của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; sáng lập và tổ chức ra Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (Mặt trận Việt Minh) - tập hợp mọi tầng lớp yêu nước trong xã hội Việt Nam, tạo ra lực lượng to lớn cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; sáng lập và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam - một quân đội của dân và vì lợi ích của dân tộc Việt Nam; sáng lập và xây dựng Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà - một Nhà nước của dân, do nhân dân và vì nhân dân...


Thứ ba: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo xây dựng một xã hội mới, xây dựng một nền đạo đức mới: Sau khi giành được chính quyền, Người đã chỉ ra con đường đi của dân tộc Việt Nam là xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, mọi quyền hành đều thuộc về nhân dân và đi lên CNXH - là nước đầu tiên ở Đông Nam châu Á xác định một cách rõ ràng con đường phát triển của dân tộc phù hợp với qui luật phát triển của nhân loại; Đồng thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra tư tưởng về đạo đức mới và bản thân Hồ Chí Minh là hiện thân của tư tưởng đạo đức mới, đó là: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công, Vô tư. Nội dung của tư tưởng đạo đức mới không chỉ phù hợp với những người Cộng sản mà còn là chuẩn mực cho những con người trong thế giới hiện đại vì một tương lai tươi sáng hơn.


Thứ tư: Hồ Chí Minh đã có đóng góp rất quan trọng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Thế giới, vì sự tự do, công bằng và bình đẳng giữa các dân tộc, vì sự tiến bộ của nhân loại.


Thực hiện thắng lợi đường lối giải phóng dân tộc, dân tộc ta thoát khỏi sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc và trở thành ngọn cờ, thành mục tiêu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các dân tộc bị xâm lăng, bị áp bức trong thế kỷ XX. Với những đóng góp đó, Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá của Liên hợp quốcUNESCOphong tặng Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc”.


Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá của Liên hợp quốc phong tặng Hồ Chí Minh là “Nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam” vì những đóng góp to lớn của Người vào kho tàng lý luận về văn hoá của nhân loại đó là:


Thứ nhất: Hồ Chí Minh coi sự nghiệp giải phóng dân tộc là sự nghiệp của toàn dân tộc và của mỗi người dân trong quốc gia bị đô hộ, đây là cơ sở để tập hợp lực lượng tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc, Người phát hiện sức mạnh to lớn của nhân dân do đó, làm cách mạng phải vì lợi ích của dân, có dân là có tất cả. Đồng thời, người quan niệm “Giải phóng dân tộc” không chỉ giải phóng nhân dân khỏi ách đô hộ về chính trị mà còn quan trọng hơn là giải phóng nhân dân thoát khỏi nghèo nàn về kinh tế và lạc hậu về văn hoá, Người nói “Dân tộc được độc lập mà nhân dân không được tự do, ấm no, hạnh phúc thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì” và suốt đời Người phấn đấu cho nhân dân được ấm no, hạnh phúc; Bản thân Hồ Chí Minh coi sự nghiệp giải phóng dân tộc là sự nghiệp của bản thân, tự thân, suốt đời phấn đấu vì độc lập cho Tổ quốc, tự do cho dân tộc mình.


Thứ hai: Hồ Chí Minh là người phát hiện ra vai trò cực kỳ to lớn của văn hoá đối với con đường phát triển của dân tộc và của nhân loại, người nói “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi”.


Thứ ba:Hồ Chí Minh là nhà hoạt động, nhà sáng tạo văn hoá, đó là: người đã dầy công nghiên cứu, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, bao gồm cả văn hoá phương Đông, văn hoá phương Tây, cả văn hoá truyền thống trong lịch sử và cả tinh hoa văn hoá hiện đại để làm phong phú và phát triển văn hoá dân tộc Việt Nam, Người vừa sáng lập ra nhiều tờ báo lớn như: Báo “Người cùng khổ”, Báo nhân dân... vừa là nhà báo (viết trên 2000 bài báo với hơn 60 bút danh, đăng trên 50 tờ báo ở trong và ngoài nước) vừa là nhà thơ, nhà văn, là nhà giáo dục, là nhà đạo đức học và bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương đạo đức sáng ngời.


Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) phong tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh với hai danh hiệu là: “Anh hùng giải phóng dân tộc” và danh hiệu “Nhà văn kiệt xuất của Việt Nam” trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi - hệ thống các nước XHCN ở Liên Xô và Đôngu tan rã, phong trào cách mạng thế giới đi vào thời kỳ “thoái trào” thừa cơ, các thế lực phản động quốc tế chống phá các nước XHCN còn lại trên thế giới trong đó có nước ta... Tuy nhiên, chính những giá trị nhân văn trong tư tưởng của Người được các lực lượng tiến bộ trên thế giới công nhận, làm cho giá trị của hai Danh hiệu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh được UNESCO phong tặng càng cao quí hơn, càng khẳng định những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho dân tộc ta và cho nhân loại là không thể phủ nhận.


Liên hợp quốc đánh giá: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng kiệt xuất của sự kiên định quyền dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội... “Sự tôn vinh đó ngày nay đã trở thành mục tiêu của Liên hợp quốc và lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới. Chỉ có những người đi ngược lại lịch sử, đi ngược lại ước vọng của các dân tộc vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, mới có thể suy nghĩ và hành động khác với những đánh giá của Liên hợp quốc - tổ chức lớn nhất của nhân loại đã phong tặng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TRIÊU MINH TƯ

 
 Thảo luận (Ý kiến của bạn?)   [Đọc sau]   [Trở về]

Tin mới:


Các tin đã đưa:

Xem tiếp >>

  Trong tỉnh Tiếp» 
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt Đoàn Đại biểu DTTS tiêu biểu tỉnh Hà Giang
Gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới
Họp Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2014
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang
 
  Trong nước Tiếp» 
Đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2011-2015
Chủ tịch nước tiếp xúc lãnh đạo nhiều nước bên lề Hội nghị APEC
Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn hai công ước quốc tế
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Ấn Độ
Cần khẳng định vị thế, vai trò của Quốc hội và đại biểu Quốc hội
 

Trụ sở tòa soạn : số 5, đường Nguyễn Huệ, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang
Giấy phép xuất bản số: 27/GP-BC ngày 29 tháng 01 năm 2007
Điện thoại : (02193) 861831 -
3866589 ; Fax : (02193) 868960
Email :
baohagiang@gmail.com
: Website : http://www.baohagiang.vn