Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
.
10:11 | 25/01/2019

LTS: Hướng tới kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2019), nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, niềm tự hào của dân tộc đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân, Báo Hà Giang mở chuyên mục "Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019", đăng các tư liệu lịch sử và bài viết về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, những kết quả sau 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp... và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

.
.
.
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam (tiếp theo kỳ trước) Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam (tiếp theo kỳ trước)
  10:10 | 28/01/2019

  BHG - Có nhiều câu chuyện cảm động về Bác với Đảng để chúng ta noi gương. Là lãnh tụ của Đảng nhưng Bác sinh hoạt chi bộ rất đều đặn, trong thực tế hiện nay nhiều khi vì công việc bận rộn mà ta ít để ý chuyện sinh hoạt chi bộ cơ sở. Bác sinh hoạt chi bộ với những đảng viên rất bình thường như lái xe, phục vụ, bảo vệ… mà Bác biết trình độ anh em còn hạn chế nhưng Bác luôn hòa mình vào quần chúng.

  .
 • Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước
  09:09 | 28/01/2019

  BHG - Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn phấn đấu, rèn luyện xứng đáng là đội tiên phong và đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật...

  .
 • Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
  10:18 | 25/01/2019

  BHG - Hội nghị hợp nhất các tổ chức Đảng Cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng Cộng sản duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam - theo một đường lối chính trị đúng đắn, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng cả nước, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  .
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam
  10:15 | 25/01/2019

  BHG - Cùng với những người yêu nước đương thời tiếp tục con đường cứu nước, ngày 5.6.1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Người đã đi qua nhiều nước của châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và đã phát hiện ra chân lý: Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc thực dân là cội nguồn mọi đau khổ của công nhân và nhân dân lao động ở chính quốc cũng như ở các nước thuộc địa.

  .
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
  20:20 | 23/01/2019

  BHG - Chúng ta đều biết Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang đảm nhiệm chức năng là Đảng lãnh đạo cầm quyền và do chính Bác Hồ sáng lập và rèn luyện nên. Tác phẩm Đường cách mệnh của Bác đặt nền móng cho sự ra đời của Đảng đến nay đã hơn 90 năm. Bây giờ nhìn lại tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất của Đảng Cộng sản chúng ta thấy Bác để lại những chỉ dẫn quan trọng.

  .
.
.
.
.
.